ROP Severovýchod prošel auditem zdravotnických projektů bez poskvrny

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 19. 12. v Hr... Hradec Králové, Pardubice, Liberec – Hned několik auditů a externích kontrol bylo zahájeno v letošním roce v ROP Severovýchod. Většina z nich stále probíhá. Poslední kontrola byla zahájena začátkem prosince, kdy se ministerstvo financí pustilo do přezkumu hospodaření programu za rok 2014. Jeden z auditů již byl ukončen a s jeho výsledky i průběhem dalších byli seznámeni členové Výboru Regionální rady Severovýchod na svém posledním letošním zasedání. To se uskutečnilo v pátek 19. prosince v prostorách Královéhradeckého kraje.

Po několika měsících byl ukončen audit ministerstva financí, který se týkal vytipovaných zdravotnických projektů, jež byly podpořeny dotací z ROP Severovýchod. Kontrolou tak prošel projekt pořízení nového počítačového tomografu do Krajské nemocnice v Liberci. Ta díky dotaci více než 30,7 milionů korun mohla letos pořídit nový přístroj a upravit část oddělení, aby vyhovovalo moderním požadavkům na tuto péči. Stávající přístroj již nebyl plně funkční a neumožňoval rozvoj diagnostiky. Navíc nové CT může být napojeno na celonemocniční zobrazovací systém a dochází tak i ke snížení nákladů na provoz. Mnohem větší komfort však pocítí především pacienti. Druhým projektem vytipovaným auditním orgánem ke kontrole bylo pořízení magnetické rezonance do Nemocnice v Jablonci nad Nisou. Tady slouží nové zařízení pacientům a lékařům již od roku 2009. Dotace činila více než 43 milionů korun. V obou případech neshledal audit žádné pochybení. „Jsem velice potěšen výsledkem auditu. Návrh závěrečné zprávy, který má Úřad k dispozici, konstatuje, že všechny auditované certifikované výdaje jsou způsobilé a nebylo identifikováno žádné pochybení,“ potvrdil 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Další kontroly stále probíhají, avšak nejedná se o nic mimořádného. „Audity, externí, ale i vnitřní kontroly jsou standardní formou monitorování a hodnocení naší práce. Na základě jejich výsledků může dojít ke zlepšení některých postupů, anebo naopak se potvrzuje, že nastavený systém je v pořádku a vše funguje tak, jak má,“ doplnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Členové Výboru také rozhodovali o žádostech příjemců o posunutí termínů ukončení. Mezi nimi byl také projekt kraje na výstavbu hospice v Liberci. Původně měl být objekt hotov do 30. června 2015, avšak vzhledem k nečekaným komplikacím a stavebním vícepracím kraj žádal o prodloužení lhůty do konce října. „Výbor žádost schválil vzhledem k tomu, že se jednalo o objektivní důvody zdržení, které nemohl příjemce předvídat, nicméně stále platí, že projekty až na výjimky musí být hotové do konce června,“ poznamenal ředitel Vašák. Rok 2015 bude nejen pro úředníky, ale i pro příjemce dotací z ROP Severovýchod velmi náročný. „Čas se krátí a vzhledem k tomu, že chceme, abychom efektivně vyčerpali 100 procent přidělené alokace, bude potřeba s příjemci důsledně komunikovat, aby mohly být veškeré podklady zadministrovány a prostředky proplaceny včas,“ dodal ředitel. V tuto chvíli už bylo příjemcům proplaceno bezmála 15 miliard korun, avšak stále ještě více než 3 miliardy zůstávají. Ty musejí být proplaceny nejpozději do jara 2016.

Celé znění tiskové zprávy najdete také zde.