ROP Severovýchod do konce roku proplatí 11,5 miliard korun z Unie

EU.jpg Hradec Králové - O proplacení 3,6 miliard korun požádala 11. října Regionální rada Severovýchod Evropskou komisi prostřednictvím ministerstva financí. „Ministerstvo potvrdilo, že jsme tyto prostředky vydali příjemcům dotace oprávněně,“ řekl Zdeněk Vašák, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod. Regionální rada tak včas splnila podmínky Evropské komise.    

Jde o výdaje, které byly oprávněně proplaceny od 16. září 2011 do 26. srpna 2013. Poté, co Komise žádost vyřídí, budou finanční prostředky z Bruselu odeslány do českého státního rozpočtu. „Projekty jsme průběžně propláceli právě z prostředků předfinancovaných ze státního rozpočtu. Nyní se tam vrátí,“ vysvětlil ředitel Vašák.

Regionální rada Severovýchod tak vyhověla požadavku Evropské komise mít do konce letošního roku certifikováno 10,7 miliard korun. „V listopadu budeme mít z evropské pokladny proplaceno 11,5 miliard korun, a nehrozí tedy, že bychom Bruselu vraceli nevyčerpané prostředky.

V jiné situaci jsou některé tematické operační programy. Hrozí jim totiž, že požadavek Evropské komise do konce roku nesplní.

Poznámka: Na přepočet částek byl použit aktuální kurz 25 Kč/EURO).