ROP Severovýchod: u nových veřejných zakázek je losování zakázáno

Hradec Králové – Na posledním letošním zasedání Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod se 16. prosince v Hradci Králové schvaloval plán výzev na příští rok. Výbor také zakázal losování v užším řízení. 

Předejít možnému zneužití evropských a státních prostředků chce Výbor Regionální rady, který dnes na doporučení ministerstva financí zakázal losování v užším řízení u veřejných zakázek projektů dotovaných z ROP Severovýchod. „Jedná se o veřejné zakázky vyhlašované po 16. prosinci 2011,“ řekl Radko Martínek, předseda Regionální rady Severovýchod. Příjemci dotací také nemohou od tohoto data použít jako hodnotící kritérium u veřejných zakázek smluvní pokutu. „Zakázky, u nichž by příjemci dotací přesto losovali nebo použili smluvní pokutu jako hodnotící kritérium, neproplatíme,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Ostatním příjemcům doporučil, aby se losování i zmiňovaného kritéria, pokud je to možné, vyvarovali také u probíhajících zakázek, jež by bylo nejlepší zrušit a vyhlásit znovu.

Po dnešním zasedání je také jasné, do kterých oblastí se v příštím roce bude z ROP Severovýchod investovat.  První výzva zaměřená na rozvoj regionální dopravní infrastruktury bude vyhlášena od 23. ledna do 9. března. Dvě výzvy, z nichž vzejdou projekty, které zlepší dopravní obslužnost území a podpoří spolupráci středních škol a dalších vzdělávacích institucí s firmami, se od 29. února do 31. května vyhlásí jen v případě, že Evropská komise schválí navýšení prostředků v uvedených oblastech podpory. „Neočekávám žádné problémy spojené s touto žádostí, takže předpokládám, že jí do konce roku 2011 vyhovíme,“ řekla 30. listopadu na Monitorovacím výboru ROP Severovýchod Alice Sova z české jednotky Generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise.