ROPfórum 2010 začalo v Pardubickém kraji

__11.jpg NUTS II Severovýchod – O tom, jak se v Pardubickém kraji daří čerpat unijní prostředky z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, se ve středu 14. dubna přesvědčili novináři, zástupci měst, Regionální rady i kraje. Den s ROPem v Pardubickém kraji, který v rámci ROPfóra 2010 zorganizovala Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod, začal v Chrudimi, pokračoval ve Vysokém Mýtě a skončil v Poličce.  

Tři projekty realizované na území Pardubického kraje, na jejichž financování se významně podílely dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, potažmo pak z Evropského fondu pro regionální rozvoj, si ve středu 14. dubna prohlédl náměstek pardubického hejtmana Jan Tichý, ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád a novináři. Den s ROPem, který zahájil již třetí ročník velké informační akce ROPfórum 2010, začal na chrudimské radnici. Zástupci města představili projekt Rekreačních lesů Podhůra, na který získali více než 13,6 milionů korun z ROP Severovýchod. „Město je při čerpání evropských dotací úspěšné. Získali jsme podporu i z dalších operačních programů, nejen z ROP Severovýchod,“ řekl starosta Jan Čechovský. Projekt byl dokončen loni v květnu. „Během dalších čtyř měsíců využilo lezecké centrum instalované v přirozené borovicové vegetaci podhůrských lesů, venkovní tělocvičnu a také upravené běžecké a pěší trasy s hipostezkami pět tisíc návštěvníků,“ dodal místostarosta Petr Řezníček. Řeč byla v Chrudimi také o podhůrské rozhledně Bára, kterou před dvěma lety doslova smetlo tornádo. „Rozhlednu jsme postavili znovu a letos v létě posíláme její pětimetrový model na Bienále do Benátek,“ zmínil starosta. 

Den s ROPem dále pokračoval ve Vysokomýtské nemocnici, kde došlo v loňském roce na Radiologickém oddělení k modernizaci přístrojového vybavení. Dotaci 9,1 milionu korun z ROP Severovýchod čerpal Pardubický kraj coby zřizovatel nemocnice. Dotaci ocenila ředitelka nemocnice Romana Mrázová i primářka oddělení Hana Tobková. V nemocnici hovořil také starosta města Martin Krejsa o Centru sociálních služeb, na něž Vysoké Mýto čerpá dotaci z ROP Severovýchod. Náměstek hejtmana zase zmínil koncepci zdravotnictví Pardubického kraje. „V současné době připravujeme finální návrh na změnu v Regionálním operačním programu. Rádi bychom převedli prostředky do oblasti zaměřené na rozvoj měst, kde je možné podpořit mimo jiné také zdravotnická zařízení. Letos na podzim bychom měli znát jasné stanovisko Evropské komise,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Den s ROPem končil v odpoledních hodinách v Poličce. Náměstek hejtmana Jan Tichý spolu se starostou Jaroslavem Martinů nejprve zahájili putovní plakátovou výstavu projektů realizovaných v Pardubickém kraji, která bude ve vstupních prostorách městského úřadu k vidění do 27. dubna. Největší pozornost ale poutala budova bývalé měšťanské školy, loni rekonstruovaná s dotací přesahující 21,8 milionů korun z ROP Severovýchod. V jejích prostorách vzniklo Centrum Bohuslava Martinů s interaktivní expozicí věnovanou městu, ale zejména odkazu Bohuslava Martinů, skladatele, který se v Poličce narodil a po němž je pojmenováno nejen Centrum, ale také ZUŠ a řada místních spolků. „Centrum patří k nejvyužívanějším kulturním budovám ve městě,“ řekla místostarosta Marie Tomanová, která upozornila také na rozšíření průmyslové zóny nebo regeneraci Palackého náměstí, dva další projekty, na něž získalo město dotace z ROP Severovýchod. Odpolední program uzavřel  festival symbolicky pojmenovaný Mládí a Bohuslav Martinů, který od 12. dubna probíhal v prostorách Centra a Tylova domu v Poličce. Ceny předal laureátům festivalu tamější ZUŠ náměstek hejtmana spolu s ředitelkou školy Renatou Pechancovou.

 

ROPfórum 2010 pokračuje 28. dubna v Libereckém kraji.