Rozdělení peněz z Regionálního operačního programu

ČRo Hradec Králové| 1. 10. 2012

Romana ČERNÁ, moderátorka
--------------------
Výbor Regionální rady Severovýchod dnes rozdělil mezi 34 projektů z Pardubického, Královéhradeckého a Libereckého kraje více než 600 miliónů korun z Regionálního operačního programu. Mezi 12 dopravními projekty, např. modernizace tramvajové trati z Nové Rudy do Vratislavic na Liberecku, která získala dotaci 197 miliónů korun. Nový Bydžov může využít více než 30 miliónů korun na výstavbu přestupního terminálu před vlakovým nádražím. Pardubice dostanou přes 36 miliónů korun na modernizaci trakčního trolejbusového vedení, což je součást úprav prostoru před nádraží.