Zástupci krajů hovořili o Páté kohezní zprávě Evropské komise

na_web.jpg Pardubice – O závěrech Páté kohezní zprávy, kterou letos na podzim vydala Evropská komise a která věnuje pozornost hospodářské, sociální a územní soudržnosti Evropské unie, diskutovali v úterý 7. prosince zástupci českých a moravských krajů a Svazu měst a obcí. Ti se setkali v Pardubicích na Řídicím výboru regionů.

„Je zásadní, aby politika soudržnosti uplatňovaná po roce 2013 respektovala různou úroveň rozvoje jednotlivých regionů v České republice. Každý region by měl mít možnost určit investiční priority, které podpoří jeho konkurenceschopnost a budou odpovídat jeho konkrétním podmínkám,“ řekl Radko Martínek, hejtman Pardubického kraje.

Pátá kohezní zpráva konstatuje například fakt, že má Česká republika díky dotacím z evropských fondů o 0,35 % vyšší HDP, že má poměrně nízkou míru nezaměstnanosti i chudoby. Naopak velké rezervy máme např. v produktivitě práce v průmyslu i službách a v podílu terciárně vzdělaných osob. Nejen proto jsou regiony a jejich ekonomika nedostatečně konkurenceschopné, což je potřeba změnit. A k tomu by měla přispět také politika soudržnosti EU realizovaná v ČR po roce 2013. „Evropská komise zahájila veřejnou konzultaci nad závěry 5. kohezní zprávy a klade členským státům a jejich regionům několik otázek. Jde především o to, jak tuto politiku zefektivnit a zjednodušit, jak a kdo by ji měl řídit a jak zlepšit dopad realizovaných intervencí. V těchto záležitostech již dokonce navrhuje některá opatření“ vysvětlil Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady NUTS II Severovýchod.

Nad tím vším budou kraje diskutovat tak, aby mohly na začátku příštího roku prezentovat svoji ucelenou a jednotnou pozici k navrhovaným opatřením i otázkám Evropské komise týkajících se budoucí kohezní politiky.