S vyplňováním žádostí o dotaci si už poradí

IMG_2787.jpg Jak správně postupovat ve webové aplikaci BENEFIT7 při zadávání projektové žádosti o dotaci, při vyplňování monitorovacích zpráv či žádostí o platbu? Jak v této aplikaci provést závěrečnou finalizaci žádostí a jak se vyhnout chybám?

Na tyto a další otázky by dnes mělo znát odpověď 59 účastníků šesti workshopů, které Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod uspořádal od 9. do 11. února v krajských městech Královéhradeckého, Pardubického a Libereckého kraje. „Seminářů se zúčastnili potenciální žadatelé, ale i příjemci dotace, kteří elektronickou žádost vyplňovali již několikrát. Potěšila nás aktivní účast. Řada účastníků totiž navrhla praktickou úpravu systému, která  pomůže uživatelům BENEFIT7 při vytváření elektronických dokumentů,“ uvedl lektor Lukáš Frolík z Úřadu Regionální rady a dodal: “O workshopy byl ve všech krajích velký zájem. Proto chceme v jejich pořádání pokračovat. Účastníky příště rozdělíme podle zkušeností, společně budeme řešit jeden praktický příklad a místo způsobu vyplnění dokumentů se budeme více soustředit na jejich obsah,“ dodal Frolík. Další podrobnosti o BENEFITU7 s možností registrace naleznete na následujících adresách: www.eu-zadost.czwww.euzadost.czwww.eu-zadost.euwww.euzadost.eu.