Schválena účetní závěrka a závěrečný účet Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2017

Hradec Králové – V pátek 22. června 2018 proběhlo 72. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Zástupci královéhradecké, pardubické a liberecké komory projednávali celkem 13 bodů zařazených na program. Celé jednání probíhalo formou videokonference.

Stěžejními body programu tohoto zasedání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2017. „Předložením těchto dokumentů byli členové Výboru informováni o hospodaření Regionální rady za rok 2017 a  schválením těchto dokumentů naplnila Regionální rada zákonné podmínky“, uvedla Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedením Úřadu. Některé další body se pak týkaly úprav rozpočtu na letošní rok.

Členové Výboru dále schválili změny projektů a byly jim předloženy informace o výstupech interního auditu, externích kontrolách a rizikových projektech.

Předseda Regionální rady, Bc. Pavel Hečko, na závěr připomněl termín zářijového zasedání, kdy se všichni členové 21. září 2018 sejdou v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.