Schválena účetní závěrka a závěrečný účet Regionální rady za rok 2016

Hradec Králové – Členové Výboru Regionální rady se v pátek 23. června 2017 sešli k projednání bodů, které byly na programu 67. zasedání. Jednání proběhlo opět formou videokonference.

Zásadními body jednání bylo schválení účetní závěrky a závěrečného účtu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod za rok 2016. Schválením dokumentů došlo k naplnění podmínek stanovených zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (účetní závěrka) a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů (závěrečný účet).

Členové Výboru dále schválili aktualizaci Jednacího řádu Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod. Úprava spočívala především v rozšíření článku VI. bodu 1 o možnost řízení zasedání členem pověřeným předsedou regionální rady.  Aktualizované znění je k dispozici zde.

Následující 68. zasedání Výboru Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod se uskuteční 22. září 2017 v budově Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.