Semily: Hejtman přijede na slavnostní otevření zrekonstruovaného Riegrova náměstí

parlamentnilisty.cz | 31.5.2011

Hejtman LK Stanislav Eichler se ve středu 1. června v 19.30 hodin zúčastní slavnostního otevření nově zrekonstruovaného Riegrova náměstí v Semilech.

Projekt „Semily - Revitalizace centra města" je integrovaným projektem zahrnujícím dva stavební projekty, které jsou územně a realizačně propojeny: „Semily - Stavební úpravy městského kina Jitřenka" a „Rekonstrukce Riegrova náměstí v Semilech - II. etapa".

Realizace projektu byla podpořena dotací z ROP NUTS II Severovýchod, oblast podpory 2.2 - Rozvoj měst. Celková výše dotace je 69,94 % z celkových způsobilých nákladů stavby. Stavba byla zahájena v srpnu 2009 a dokončena v květnu 2011.

„Celkové předpokládané náklady projektu jsou podle rozpočtu 92 744 376 Kč, z toho výše přiznané dotace činí 63 300 000 Kč a vlastní zdroje 29 444 376,- Kč. Je ale potěšitelné, že skutečné celkové náklady budou nižší, neboť obě stavby byly vysoutěženy za menší ceny než byly předběžné ceny dle původního rozpočtu," chválí hejtman a zároveň místopředseda Rady ROP NUTS II Severovýchod.

Jitřenka

Původní městské kino z roku 1920 bylo v roce 1960 uzavřeno a na jeho místě bylo vybudováno zcela nové moderní kino, jehož provoz byl zahájen 3. února 1963. V objektu kina se kromě kinosálu nacházel víceúčelový sál. Kino bylo v provozu bez přestávek až do 30. prosince 2003, kdy bylo odehráno poslední představení, a poté bylo z důvodu nevyhovujícího technického a hygienického stavu uzavřeno.

Rozhodnutím vedení města byly v roce 2007 zahájeny práce na zpracování projektové dokumentace stavebních úprav budovy kina. Ve spolupráci s občany bylo navrženo celodenní využití odpovídající významu budovy v centru města. Do zrekonstruovaného objektu Jitřenky přibyly k modernímu kinosálu s 3D technologií pro 117 diváků nově i kavárna a městská knihovna. Jitřenka byla slavnostně otevřena již v říjnu 2010.

Riegrovo náměstí

Riegrovo náměstí je centrálním semilským náměstím, které je pojmenováno po semilském rodákovi, politikovi Dr. Fr. Lad. Riegrovi. Toto přirozené centrum města je lemováno obchody, podnikatelskými a kulturními prostorami včetně objektu městského kina Jitřenka. V roce 2007 byla dokončena I. etapa úprav náměstí, jejíž součástí byla výstavba malé okružní křižovatky a komplexní úprava tzv. zelené části náměstí.

Na základě zpracovaných variantních studií a projednání s veřejností byl zpracován konečný návrh II. etapy úprav náměstí. Mimo rekonstrukci ploch pro parkování vznikl nový shromažďovací prostor doplněný o tzv. španělské schody s možností posezení. Doplňujícím prvkem pro letní období je vodotrysk zapuštěný do úrovně pochozí plochy. Vybudována byla i zídka podél komunikace, která je vyplněna kamenem z lokalit Geoparku Českého ráje jako symbol geologické rozmanitosti regionu. Rekonstrukce náměstí byla dokončena v květnu 2011.