Seminář BENEFIT7

Chystáte se podat žádost o poskytnutí dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod? Nebo již úspěšně čerpáte finanční prostředky z evropských fondů? Ať jste žadatel nebo příjemce, vždy vás čeká práce ve webové aplikaci BENEFIT7, ve které se vyplňují jak žádosti o dotaci, tak monitorovací zprávy či žádosti o platbu.

Úřad Regionální rady Severovýchod pro vás v únoru pořádá semináře, které se prakticky zaměří na práci v BENEFIT7. Lektor s vámi projde vše potřebné ohledně vyplňování žádostí o dotaci či monitorovacích zpráv a žádostí o platbu. Prostor bude věnován také problémům i nejasnostem, které se během vaší práce v aplikaci vyskytly.

Semináře se uskuteční ve všech třech krajských městech „Severovýchodu“. Semináře budou začínat vždy v 9:00. Konec je plánovaný mezi 11:30 a 12:00.

Registrace probíhá do 4. února 2010 na e-mail: j.semerad@rada-severovychod_cz. Do předmětu e-mailu uveďte termín a místo semináře, o který máte zájem. Vaše registrace Vám bude potvrzena do 3 pracovních dnů.

Termíny a místa konání

9. února 2010 - Hradec Králové

Institut dalšího vzdělávání Univerzity Hradec Králové

Víta Nejedlého 573

500 03 Hradec Králové

 

10. února 2010 - Liberec

budova Pozemních staveb, 8. patro
1. máje 97
460 01  Liberec

 

11. února 2010 - Pardubice

Dům techniky Pardubice, spol. s r. o.
nám. Republiky 2686
532 27 Pardubice

PC učebna 3. patro