Seminář "Dobrá praxe projektů"

Seminář  "Dobrá praxe projektů" se uskuteční 19. října 2010 od 9,00 hod. ve Velkém sále Congress Centre Pardubice v budově AFI Palace.

Seminář, určený zejména pro příjemce dotací, poukáže na dobrou a špatnou praxi při administrování realizovaných projektů ve vybraných problémových oblastech. Témata budou představena na konkrétních ukázkách z reálných projektů. Důležitou součástí semináře bude i výměna zkušeností s čerpáním unijních prostředků a poděkování všem projektovým týmům, kteří se podílejí na rozvoji „Severovýchodu“.

Na semináři budou rovněž představeny videospoty z vybraných projektů ROP Severovýchod. Po videoprezentaci nazvané "Dobrá praxe - dobrý projekt" vyberou účastníci semináře tři nejzajímavější projekty. Vyvrcholením akce bude křest nové publikace „Úspěšné projekty severovýchodních Čech“, která představí 24 úspěšných projektů spolufinancovaných z ROP Severovýchod. Další doprovodnou akcí bude atraktivní výstava regionálních projektů.

Program semináře:

8:30 - 9:00 Prezence

9:00 Zahájení semináře ředitelem ÚRR Z. Semorádem

9:05 Představení videospotů z vybraných projektů ROP Severovýchod

9:30 Téma "Veřejné zakázky", M. Bergerová a zástupce ÚOHS

10:10 Coffee break

10:30 Téma "Změny v projektech", L. Fodorová

11:10 Téma "Udržitelnost projektu", G. Chybová

11:50 Vyhlášení výsledků hlasování, předání cen, křest publikace, R. Martínek

12:15 Závěr semináře, raut

Registrace na seminář probíhá elektronicky, a to  na e-mail j.semerad@rada-severovychod_cz  do 11. října 2010. Vzhledem ke kapacitě sálu uvítáme max. 3 zástupce z každého projektového týmu. Početnější účast konzultujte předem na výše uvedený e-mail. Další organizační pokyny obdržíte s potvrzením Vaší registrace.

Těšíme se na Vaší hojnou a aktivní účast.