Seminář k 21. kolu výzvy pro oblast podpory 4.2

04_notext_1.jpg Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod bude vyhlašovat 1. 4. 2010 výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí dotace do oblasti podpory 4.2 Podpora rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu Tato výzva bude ukončena 30. července 2010. Projektové žádosti budou přijímány na jednotlivých Územních odborech realizace programu v Hradci Králové, Pardubicích a Liberci.

Pro ty, kteří chtějí podat projektovou žádost, organizujeme tradiční školení formou semináře.

Seminář se bude konat pro celý region soudržnosti Severovýchod 7. dubna 2010 od 9:00 hodin v budově Studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové (5. NP), Hradecká 1250/2, 500 03 Hradec Králové.

Máte – li zájem se semináře, který bude orientován pouze na možné žadatele v oblasti podpory 4.2, zúčastnit, zaregistrujte se do 31. března 2010 na emailové adrese: j.semerad@rada-severovychod_cz. Do vašeho e-mailu uveďte celé jméno a titul přihlašované osoby, zastupovanou organizaci, kontaktní telefon a e-mailovou adresu. Na Vaši přihlášku bude reagováno do tří pracovních dnů.

Tematické prezentace, které budou přednášeny na semináři, budou uveřejněny na webových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod 2. dubna 2010.

Více informací o výzvě naleznete v sekci Výzvy a dokumenty na stránkách www.rada-severovychod.cz v den vyhlášení výzvy, tedy 1. dubna 2010.

Program semináře

Prezentace, které budou na semináři prezentovány:

Úvod

Oblast podpory 4.2

Vyplnění žádosti a povinné přílohy

Veřejné zakázky ROP SV

Pilotní projekt