Seminář k veřejným zakázkám, změnám v projektech a publicitě projektů

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod uspořádal v měsíci březnu sérii seminářů pro příjemce dotace z Regionálního operačního programu Severovýchod.

Semináře se konaly ve všech třech krajských městech Regionu soudržnosti Severovýchod. Probírána byla následující témata:

  • Dobrá a špatná praxe při realizaci veřejných zakázek v rámci projektu
  • Změny v projektech a jejich zadávání
  • Publicita projektu

Seminář byl určen pro všechny příjemce dotace z ROP SV, kteří mají o tuto problematiku zájem, bez rozdílu oblasti podpory, do které spadá jejich projekt. Máte - li zájem zúčastnit se některého z dalších seminářů pořádaných Regionální radou, sledujte dění na našich stránkách nebo se zaregistrujte, jako odběratelé novinek, na následujícím odkaze. Registrace