Seminář na téma Nejčastější nálezy kontrol a auditů (aneb Jak na veřejné zakázky)

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod ve spolupráci s projektem PAAK pořádá v prosinci seminář pro příjemce dotací z ROP Severovýchod.

Tento seminář bude věnován nejčastějším zjištěním při kontrolách veřejných zakázek, zkušenostem z rozhodovací praxe ÚOHS a zkušenostem pilotních projektů z kontrol projektů. Prostor bude věnován i souvisejícím dotazům, které nám zároveň s registrací můžete zaslat.

Akce se bude konat ve všech třech krajích tvořících region soudržnosti Severovýchod.

«  4. 12. 2012 Hradec Králové (Studijní a vědecká knihovna v Hradci Králové)

«  5. 12. 2012 Liberec (KONGRESOVÉ CENTRUM BABYLON)

«  6. 12. 2012 Pardubice (Dům Techniky Pardubice)

 Seminář je určen pro všechny příjemce.

Máte – li zájem se semináře zúčastnit, zaregistrujte se do 26. listopadu 2012 na emailové adrese: j.semerad@rada-severovychod_cz. Do e-mailu uveďte v předmětu město, kde se semináře chcete zúčastnit, do těla mailu celé jméno a titul přihlašované osoby či osob, zastupovanou organizaci, kontaktní telefon a e-mailovou adresu. Na Vaši přihlášku zareagujeme do třech pracovních dnů, kdy Vám zašleme bližší informace o místě konání semináře.