Semorád: Jsme pod dohledem různých kontrolních orgánů

Hradecký deník | 3.8.2011

„Aktuálně nás bude půl roku kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad,“ řekl Zdeněk Semorád

Hradec Králové – Včera v redakci Deníku odpovídal na dotazy čtenářů v on–line rozhovoru Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod.

On–line rozhovor

* K čemu vůbec je Úřad Regionální rady Severovýchod? Není nadbytečný, vždyť už tu je ministerstvo pro rozvoj, kraje atd. atd.? V dnešní době by se mělo šetřit a ne pořád vytvářet další a další úřednická místa, nemyslíte? Ale samozřejmě budete úřad bránit kvůli své ředitelské mzdě a odměnám, že? (Fík)

Úřad Regionální rady Severovýchod vznikl proto, aby pomohl regionům - krajům a institucím na jejich území -při přijímání dotačních prostředků z Evropské unie. Celkem je v ČR sedm takových úřadů. Pokud by tuto práci dělaly kraje, myslím, že by se rozhodně neušetřilo. Krajů je totiž dvojnásobný počet, a tak by museli být lidé na všech 14 krajích. Jen náš úřad dnes proplácí již osmou miliardu dotačních prostředků a náklady na „úřednická místa“ jsou z tohoto pohledu naprosto zanedbatelné (mj. také hrazena z prostředků EU).

* Berete taky milionové odměny jako „správný“ státní úředník a manažer?
(S. O. S.)

Pokud mluvíte o mimořádných odměnách vysokým státním úředníkům, které jsou dnes přetřásány v tisku, pak vás musím ujistit, že neberu ani milionové, ani statisícové odměny. Moji mzdu financuje Evropská unie a ta si své výdaje také kontroluje, proto nemohu mít nepřiměřenou mzdu.

* Jak se Severovýchod brání problémům s dotacemi, s nimiž se potýkal Jihozápad? (Petr Pánek)

Díky za otázku. Především tím, že máme třístupňový systém hodnocení, kdy hodnotí každý projekt na sebe nezávislé tři skupinky hodnotitelů. Celkem tedy zhodnotí projekt minimálně 9 lidí. Možnost ovlivnění hodnocení projektů se tak minimalizuje. Musím taky konstatovat, že jsme pod neustálým dohledem různých kontrolních orgánů - aktuálně nás bude půl roku kontrolovat Nejvyšší kontrolní úřad, zároveň je u nás v těchto dnech kontrola Ministerstva financí ČR zaměřená na certifikaci výdajů Evropské unie (certifikací stát „posvěcuje“, že výdaje, které jsme poskytli, jsou v pořádku) a od 15. srpna se bude ministerstvem financí opět přezkoumávat naše hospodaření. K tomu naši auditoři již od zhruba února kontrolují celkem 52 projektů, zdali jsou správně ohodnocené, námi zkontrolované a tak podobně.

* Jakou mám jistotu, že když požádám o dotaci, že ji opravdu dostanu? A jak je to potom s těmi kontrolami? To mě budete chodit kontrolovat?
(Lipský)

Poměrně těžká otázka - záleží na tom, na co byste dotaci požadoval. V aktivitách zaměřených na cestovní ruch uspěje přibližně každý třetí, v jiných oblastech to může být malinko lepší. Kontroly využití dotací jsou poměrně přísné, takže ano, budeme vás chodit kontrolovat.

* Kolik peněz ještě máte k dispozici? A kolik jich skutečně rozdáte? Vyčerpá se všechno, nebo se bude vracet Unii? (Zoltán mladší)

Máme k dispozici 656 milionů eur z Evropské unie (cca 16 miliard korun, dle vývoje kurzu). Již jsme proplatili žadatelům skoro polovinu a jsem přesvědčen, že vše vyčerpáme.

* Sledovala jsem v televizi kauzu v Žamberku a nemůžu pochopit, že město se stejným vedením od vás zase získalo další dotace. Cožpak vás nepoučili o tom, že tam evropské peníze zneužívají? (Dana Mrázová)

Máme pro všechny stejný metr, stejná hodnotící kritéria a mezi nimi není takové, které by diskvalifikovalo jakéhokoliv žadatele s nějakým „problémem“, k tomu zatím nedošetřeným. A ani já, ani nikdo z úředníků nemůže libovolně škrtat a určovat, kdo dotaci dostane a kdo ne. Vězte ale, že všechny výdaje budou pečlivě kontrolovány a neproplatíme nic, o čem si nebudeme jisti, že je v pořádku. Přesně tak, jak jsme to učinili v prvním případě.

* Pane řediteli, četl jsem v novinách, že máte v ROPu další prostředky, s nimiž se původně nepočítalo. Chcete je údajně použít na školství, na projekty měst. Kdy se dočkáme nějaké výzvy? (Stanislav Kodytek)

Ano, získali, resp. snad získáme, pokud to schválí EU (pravděpodobně do konce letošního roku). Měly by jít na školství (spolupráce škol s firmami, vybavení pro lepší uplatnitelnost absolventů v praxi). Datum výzvy není zatím určeno (závislé na výše zmíněném schválení EU). Jakmile budeme vědět více, napíšeme aktualitu na web. O výzvě na oblast měst, kde jsme nezískali dodatečné prostředky, ale pouze jsme je v rámci programu přeskupili, byť asi omezené na zdravotnictví nebo školství, bude rozhodovat Výbor RR na konci září.