Severovýchod Čech má další šance získat evropské dotace

Chrudimský deník | 4.10.2011

Možnost dostanou projekty týkající se obnovy objektů pro sociální služby a také školství

Pardubice – Výbor Regionální rady regionu soudržnosti NUTS II Severovýchod (ROP SV) odsouhlasil na svém zasedání v sále zastupitelstva Pardubického kraje nový plán výzev, který otevírá cestu k dalším financím z Evropské unie.
Možnost dostanou žadatelé, kteří připraví projekty zaměřené na regeneraci a revitalizaci objektů pro sociální služby a zdravotní péči a na investice do školství. Výbor na ně vyčlenil částku ve výši 464 milionů korun.
„Poptávka projektů ve výzvách zaměřených na tuto oblast podpory výrazně převyšovala naše původní představy. Proto jsme pro Evropskou komisi v minulosti připravili návrh na dodatečnou alokaci právě pro tuto oblast, který komise schválila,“ vysvětlil Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady. Své projekty budou moci žadatelé podávat od 17. října až do konce ledna příštího roku.
Dle názoru předsedy Regionální rady, hejtmana Pardubického kraje Radko Martínka by navíc mohly na účet ROP SV přijít další dodatečné prostředky z operačních programů, které mají s čerpáním unijních peněz potíže.
„V příštím roce určitě budeme vyhlašovat výzvy na rekonstrukce regionálních silnic a na rozvoj podnikání,“ dodal Martínek.