Severovýchod je v čerpání evropských dotací úspěšný

__6.jpg Pardubice – Druhý ročník ROPfóra 2009, výroční konference Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, se uskutečnil v pátek 25. září na Univerzitě Pardubice. Účastnili se jej představitelé Regionální rady – hejtmani Radko Martínek, Stanislav Eichler a Lubomír Franc, jejich hosté, například Stanislav Cysař z ministerstva pro místní rozvoj či Jiří Málek, rektor pardubické univerzity, ale i zástupci projektových týmů a veřejnosti.

Pardubický, Královéhradecký a Liberecký kraj spojuje od roku 2007 Regionální operační program NUTS II Severovýchod. Dotace plynoucí z velké části ze strukturálních fondů Evropské unie z něj čerpají obce, města, kraje, podniky, školy a řada dalších subjektů, které tak realizují své projekty zaměřené na rozvoj dopravní infrastruktury, městských a venkovských oblastí, cestovního ruchu i podnikatelského prostředí. Jak úspěšný je region na severovýchodě Čech v čerpání dotací a jaké výsledky má z hlediska ročního hodnocení, také o tom bylo letošní ROPfórum. „Pokud se poměřujeme v čerpání dotací se všemi operačními programy v České republice, tedy kolik procent jsme z celkové alokace vyčleněné na náš operační program vyčerpali, pak je Regionální operační program NUTS II Severovýchod nejúspěšnější,“ říká Radko Martínek (na snímku první zprava), předseda Regionální rady. V číslech to vypadá následovně: od roku 2007, tedy od podpisu Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, bylo zaregistrováno 760 projektů žádajících o 20 175 milionů korun ze strukturálních fondů Evropské unie. Výbor Regionální rady 349 projektů schválil a přislíbil jim dotaci dosahující 10 miliard korun. Oproti loňskému roku, na jehož konci bylo příjemcům dotací proplaceno bezmála 160 milionů korun, se podařilo rozběhnout financování projektů tak, že k dnešnímu dni je evidováno 1,6 miliardy proplacených korun. Přispěla k tomu i změna v systému plateb, k níž se přistoupilo v druhé polovině letošního roku. Předseda Regionální rady Radko Martínek hovoří o průlomovém opatření: „Přechodem od zpětného financování projektů na průběžné reagujeme na současnou hospodářskou krizi a vycházíme tak vstříc příjemcům dotací. Až do 1. srpna tohoto roku si totiž museli zajistit financování celého projektu s tím, že jim byla zpětně po 70 dnech od předložení zaplacených faktur požadovaná částka proplacena. Příjemci se tak mohli dostat do svízelné situace, protože se zadlužili a kromě půjčených finančních prostředků spláceli bankám také neúnosné úroky,“ uvádí Radko Martínek. Dnes je situace naštěstí jiná. Žádosti o platbu mohou projektové týmy předkládat v kratším časovém intervalu než dříve, tedy už  po dvou měsících, navíc bez proplacených faktur. Pokud je žádost v pořádku, Úřad Regionální rady vyzve příjemce, aby faktury uhradil a po ověření úhrady je do pěti dnů odeslána fakturovaná částka na účet příjemce. „Zrychlení dotací už příjemci využívají, a tak počítáme s tím, že do konce letošního roku proplatí Regionální rada další stovky milionů korun,“ zmiňuje Zdeněk Semorád a dodává: “Ke zkrácení doby na administraci žádosti o platbu přispívá také fakt, že Úřad Regionální rady kontroluje průběh veřejných zakázek ještě před jejich ukončením. Předejde se tak možným komplikacím, které by jinak oddálily proplacení dotace.“ Konference otevřela i řadu dalších témat. Hovořilo se o dotacích pro výzkum a vzdělávání, synergii projektů Integrovaného operačního programu a ROP NUTS II Severovýchod, o Integrovaných plánech rozvoje měst, konkrétně Pardubic, Hradce Králové a Liberce a také o Posílení absorpční a administrativní kapacity, specifickém projektu v regionu známém pod zkratkou PAAK. Prezentaci o tom, jak evropské dotace pomáhají regionu na severovýchodě Čech v době krize přednesl Stanislav Cysař, vrchní ředitel sekce řízení úřadu a ředitel odboru rozpočtu ministerstva pro místní rozvoj: „Ekonomická krize snížila či omezila investice do rozvoje podniků, které tak mají problémy s předfinancováním projektů vzhledem k nedůvěře a opatrnosti bank. Proto vítáme urychlení dotací, k němuž přistoupila Regionální rada. Doporučujeme také podporu nejvíce ohrožených příjemců, tedy menších podniků i obcí, a zvýšení nároků na doložení finančního zdraví příjemců,“ uvedl. Kromě konference se v budově Auly konal také Veletrh regionálních projektů, na němž se setkali zástupci projektových týmů. „Je dobré vědět, že se naši kolegové potýkají s obdobnými problémy, což nás inspiruje a zároveň posiluje. Veletrh zmapoval různorodé lidské činnosti a podal veřejnosti zprávu o tom, co všechno se díky evropskému spolufinancování v regionu děje,“ komentovala Petra Krajinová, tisková mluvčí Nemocnice v Jablonci nad Nisou, která na veletrhu představila projekt magnetické rezonance. Příležitost dostali na ROPfóru i potenciální žadatelé o evropské dotace, kteří v Informačním středisku konzultovali s pracovníky Úřadu Regionální rady své projektové záměry. Nejen oni si prohlédli fotografickou Výstavu projektů realizovaných s pomocí evropských dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. ROPfórum 2009 je minulostí. A tak si nezbývá než přát, aby se čerpání evropských dotací prostřednictvím Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod dařilo alespoň jako doposud.