Seznam pilotních projektů

Pilotní projekty jsou projekty vzorové. Pilotní projekty mají být návodem, jak postupovat při tvorbě projektové žádosti i realizaci projektu. Najděte si i svůj pilotní projekt.

V rámci projektu PAAK je poskytnuta vybraným projektovým záměrům:

  • asistence při přípravě projektu (tvorba projektové žádosti, včetně příloh)
  • asistence při realizaci a administraci projektu (vyúčtování finančních prostředků, tvorba monitorovacích zpráv, žádostí o platbu apod.)

Seznam pilotních projektů pro asistenci při přípravě

Seznam pilotních projektů pro asistenci při realizaci a administraci

Najděte si svůj pilotní projekt

Na adrese paak.cep-rra.cz je umístěn vyhledáváč pilotních projektů. Jednoduše pomocí filtru lze vyhledat veškeré dostupné informace i dokumentaci realizovaných asistenčních projektů. Jsou zde umístěny konkrétní příklady i návody, jak vyplňovat žádost o poskytnutí dotace, včetně povinných příloh, jako jsou podrobný položkový rozpočet, Studie ekonomického hodnocení, tabulka pro maximální výši dotace u projektů generující příjmy a další. Dále jsou zde k dispozici příklady vyplňování průběžných monitorovacích a etapových zpráv, včetně žádosti o platbu.