Silnice i mosty v novém kabátě. Liberecký kraj se stává pro řidiče přívětivějším místem. Také díky dotacím z ROP Severovýchod

paska_Plouznice___Syrenov_web.jpg Liberecký kraj – Nejen řidičům slouží v Libereckém kraji další kilometry zrekonstruovaných silnic II. a III. třídy, k jejichž obnově přispěly také dotace z ROP Severovýchod. Liberecký kraj v uplynulých dnech slavnostně otevřel hned několik úseků. Mezi nimi jsou komunikace mezi Syřenovem a Rváčovem, Syřenovem a Ploužnicí, silnice z Desné do Černé Říčky anebo frekventovaný most v Návarově.

První dvě zmiňované komunikace se nacházejí na Lomnicku v turisticky atraktivní lokalitě na pomezí Českého ráje a Podkrkonoší. Zrekonstruovaná komunikace III/28611 spojuje obce Ploužnice a Syřenov. Druhá stavba, komunikace III/2843, je spojnicí města Lomnice nad Popelkou a obce Bítouchov. Rekonstrukcí prošel úsek Rváčov – Syřenov. „Původní komunikace byly ve špatném stavu, nevyhovovaly standardům pro bezpečnou a pohodlnou dopravu a byly porušeny četnými trhlinami a výtluky. V rámci stavebních prací byl proveden nový asfaltový kryt, rekonstrukce všech propustků, seříznutí a obnova krajnic a vyčištění příkopů. Součástí byl prořez dřevin, obnova vodorovného a výměna svislého dopravního značení,“ popisuje práce krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Z ROP Severovýchod má kraj na rekonstrukci přislíbeno více než 41 milionů korun.

Cesta do Jizerských hor

Mnohem příjemnější cestování si teď vychutnají také řidiči směřující z Desné do Černé Říčky, kde se nachází také hojně využívaný lyžařský areál. Tato oblast Jizerských hor tak patří k velmi vytíženým lokalitám. Kompletní rekonstrukcí prošel úsek komunikace II/290 od mezinárodní silnice I/10 na Harrachov z Desné směrem na Souš až nad lyžařský areál Černá Říčka, včetně rekonstrukce dvou mostů v Schindlerově ulici v Desné. Práce zahrnovaly také vyčištění příkopů, obnovu všech propustků, osazení svodidel, zábradlí, nového svislého dopravního značení a údržbu vodorovného dopravního značení. „Původní vozovka byla ve špatném, místy až v havarijním stavu. Byla porušena hloubkovou korozí, trhlinami a výtluky opravovanými asfaltovou směsí. V krátké době jde o otevření další silnice vedoucí do oblíbené oblasti Jizerských hor, koncem června jsme otevřeli komunikaci z Kořenova do Horního Polubného. Věřím, že zlepšenou infrastrukturu ocení nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci,“ objasnil radní Mastník.

Most v Návarově

Třetí dopravní stavbou podpořenou dotacemi z ROP Severovýchod se stala rekonstrukce mostu v Návarově. Původní provizorní most byl po více než šedesáti letech používání v havarijním stavu, dřevěné mostiny kryly zkorodované příčné a podélné profily. Jeho nutná rekonstrukce začala v srpnu loňského roku. Stavební práce zahrnovaly demolici mostu a výstavbu nového. Nosnou konstrukci nového mostu tvoří ocelobetonová mostovka. Nově je most široký více než sedm metrů a umožňuje obousměrný provoz. Tady má kraj přislíbenu dotaci více než 36 milionů korun, přičemž součástí projektu je i rekonstrukce dalšího frekventovaného mostu v Železném Brodě.