Silnice v Novém Městě nad Metují prošla náročnou rekonstrukcí. Z tankodromu se díky dotaci z ROP Severovýchod stala moderní a bezpečnější komunikace

silnice_nov___m__sto.JPG Nové Město nad Metují – Bezmála 300 kilometrů silnic II. a III. třídy už bylo zrekonstruováno díky dotacím z ROP Severovýchod. Nyní k těmto kilometrům přibyl další úsek v Královéhradeckém kraji. Zcela nový povrch dostala Náchodská ulice v Novém Městě nad Metují. Tato silnice III. třídy je důležitou tranzitní trasou především pro nákladní dopravu.

Práce začaly již v půlce března, skončily s letními prázdninami a probíhaly za plné uzavírky. Součástí akce byla také rekonstrukce mostu přes železniční trať, který byl v nevyhovujícím stavebně – technickém stavu. „Cílem provedených oprav bylo zvýšení bezpečnosti motoristů i chodců a také zlepšení plynulosti silničního provozu. Nové výškové a směrové řešení komunikace kolem nadjezdu umožní současný průjezd vozidel po mostě. Přestože se jedná o silnici třetí třídy, je na ní velice hustý provoz, protože přes okrajovou část Nového Města nad Metují převádí tranzitní dopravu ze silnice I/14,“ vysvětlil význam skončené rekonstrukce náměstek hejtmana Karel Janeček, který je odpovědný za oblast dopravy.

Rekonstrukce silnic II. a III. třídy patří k oblastem, kam směřoval z ROP Severovýchod velký díl financí. Doposud bylo na schválené projekty v této oblasti proplaceno více než 6,5 miliardy korun a řada dopravních projektů je ještě před dokončením.