Silniční síť severovýchodních Čech mění kabát díky evropským penězům. K již opraveným úsekům přibyly další tři

Zrekonstruovaná silnice v Horních Mísečkách Severovýchodní Čechy – Jedny z posledních projektů, které mají přislíbenu dotaci z ROP Severovýchod a zdárně spějí ke svému konci, potěší hlavně řidiče. Oblast rekonstrukce a modernizace silnic II. a III. třídy patří k těm nejvytíženějším. V tuto chvíli je v ní vyčleněno bezmála 7,8 miliard korun, přičemž většina už byla připsána na účty příjemců dokončených projektů. Nyní se mohou radovat šoféři v Královéhradeckém a Libereckém kraji. 

Po půlroční rekonstrukci se v těchto dnech otevřela silnice III/3023 v Teplicích nad Metují. Komplikovaná přeměna sestávala kromě výměny povrchu také z demolic dvou mostů, přeložky plynovodu nebo úprav železničního přejezdu. Vznikla opěrná zeď a přístřešek autobusové zastávky. Stavbaři si museli vzít do parády také úpravu odvodnění a koryta Bohdašínského potoka. S pracemi se začalo v půlce dubna a hotovo bylo v říjnu. „Tato stavební akce zapadá do celé řady investic z posledních let, jako bylo například rozšíření silnice přes vrchol Pasa o stoupací pruhy nebo oprava úseku Pěkov – Lachov. Díky efektivnímu čerpání evropských dotací určených pro dopravní infrastrukturu se nám daří tento kout Královéhradeckého kraje, který oplývá mnoha turistickými atrakcemi, zpřístupňovat návštěvníkům i jeho obyvatelům,“ zhodnotil při slavnostním otevření hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc.

Další tři úseky silnic, které dostaly novou podobu, jsou v Libereckém kraji. V posledním říjnovém týdnu byly slavnostně otevřeny zrekonstruované komunikace II/282 mezi obcemi Loktuše – Loučky, II/286 v Horních Mísečkách a III/29022 v Bedřichově. První zmiňovaná silnice prošla rekonstrukcí v úseku od křižovatky s komunikací II/283 Na Špici směrem na Koberovy. Součástí náročných prací bylo mimo jiné také vybudování autobusových zastávek v obci Vesec, výstavba chodníků, obnova krajnic a propustků či úprava zeleně a dopravního značení. Podél cesty bylo nově vysázeno 37 stromů.

To další dvě silnice ocení především lyžaři a milovníci horské krajiny. Komunikace II/286 je jedinou přístupovou cestou do Horních Míseček. Nový povrch dostal úsek z Dolních Míseček až po parkoviště v horní části. Nejnáročnější byla zřejmě rekonstrukce silnice III/29022 z Bedřichova směrem na Hrabětice. „Úsek byl značně porušen hloubkovou korozí, trhlinami a výtluky. Rekonstrukce spočívala v zesílení stávající asfaltové konstrukce na zatížení po dobu dalších 30 let,“ objasnil liberecký krajský radní pro dopravu Vladimír Mastník. Stavební práce zahrnovaly také sanaci svahu anebo obnovu odvodnění a zeleně.