Silniční výzva ukončena

silnice.jpg Na rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury bylo zaměřeno 19. kolo výzvy vyhlášené v rámci ROP Severovýchod. Dnes, tedy 30. dubna, skončilo. Ze strukturálních fondů Evropské unie je na tuto výzvu vyčleněno 880 milionů korun. Předkladatelé projektů zaregistrovali projekty za více než  875 milionů korun.  

Liberecký, Královéhradecký a Pardubický kraj, tři žadatelé o dotaci, kteří v rámci 19. kola výzvy předložili na Úřad Regionální rady dvaadvacet projektů. Ty jsou zaměřeny na modernizaci, rekonstrukci a výstavbu silnic druhé a třetí třídy. „Nyní nás čeká hodnocení projektů. Které z nich získají dotaci se dozvíme na podzimním zasedání Výboru Regionální rady,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.   

Seznam zaregistrovaných projektů je zveřejněn na webových stránkách Regionální rady.