Školy předložily 31 žádostí o dotaci

DSC_0022_1.JPG Zlepšit podmínky pro výuku a získávání praktických dovedností absolventů škol mají projekty předložené ve 21. kole výzvy vyhlášené v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Ta skončila právě dnes 30. září.

Kromě jiného sledovala i rozvoj inovačních aktivit v regionu. „Na výzvu je ze strukturálních fondů Evropské unie vyčleněno 47,5 milionů korun,“ řekl Zdeněk Vašák, zástupce ředitele Úřadu Regionální rady. Celkem se zaregistrovalo 31 projektů, 17 v Královéhradeckém, 11 v Libereckém a 3 v Pardubickém kraji. O tom, které projekty projdou úspěšně hodnocením a získají podporu z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod, se jejich předkladatelé dozvědí v první polovině příštího roku. Seznam zaregistrovaných projektů je zveřejněn v sekci ukončených výzev.