Školy získávají dotace na praktickou výuku

DSC_1094.JPG Počítačové učebny, praktické dílny, nové stroje a náčiní, potřebné k nácviku praktických dovedností v daném oboru, to všechno je pro střední školy a učiliště v Pardubickém, Královéhradeckém a Libereckém kraji dosažitelné, pokud zažádají o evropskou dotaci v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod. Některé již uspěly, a tak se jejich projekty rozbíhají, některé už končí.    

Projekt jičínské Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, který získal na nákup moderního obráběcího soustruhu více než dvoumilionovou dotaci, byl zahájen 11. února tohoto roku. Kromě CNC stroje (computer numeric centre neboli počítačově řízený systém), který bude ve škole instalován během letních prázdnin, dojde v prostorách praktické výuky k rekonstrukci osvětlení a podlah. “Nový soustruh rozšíří studentům strojírenství, ale také učňům oboru obráběč kovů nabídku moderních technologií, s nimiž se setkají v naší CNC učebně (na snímku)  a později v praxi. Daleko lépe pak obstojí na trhu práce,“ uvedla ředitelka jičínské průmyslovky Alena Žalská a potvrdila tak slova Josefa Bernarda z tamější firmy VAPOS, s.r.o., který se školou spolupracuje: „Mladí lidé obvykle dobře zvládají práci na počítači a znají teorii. Problém ale nastává po uvedení do praxe. Zaučení pak trvá měsíce, takže se zdržujeme věcmi, které by absolventi již měli znát“. Zájem o CNC stroje, tedy počítačem řízené obrábění, v němž se spojuje uživatelský komfort s cenovou dostupností, ale i kvalitou práce a rychlostí, projevili také v Podorlickém vzdělávacím centru, dobrušské soukromé škole. „Současná nabídka středních škol a učilišť stejného zaměření bývá podobná,  a tak musíme přicházet s novými aktivitami, které přivedou do lavic studenty a nabídnou kromě teoretického zázemí také využitelné praktické dovednosti. Právě na podporu praktické výuky založené na spolupráci firem se středními školami jsme se zaměřili,“ vysvětluje ředitel Vladimír Voborník. Projekt s bezmála dvěma a půl dotovanými miliony z ROP Severovýchod začal loni na jaře. Uzavřela ho lednová školení kantorů, kteří své poznatky a dovednosti v obsluze CNC vertikálního obráběcího centra a soustruhu nyní  předávají studentům. „Naše stroje dokonale simulují skutečná výrobní obráběcí centra, takže studenti získají návyky a požadované vědomosti o jejich obsluze, řízení a programování. Většina škol tuto možnost nemá,“ ocenil projekt místní učitel odborných předmětů s šestadvacetiletou praxí Vítězslav Mecner. Své praktické učebny vybavila díky více než čtyřmilionové evropské dotaci také chrudimská Hotelová škola Bohemia. Projekt zaměřený na modernizaci učebny stolničení či kuchyně a  zřízení nové učebny informačních technologií začal v srpnu, dokončen byl v prosinci loňského roku. „Studenti využívají odborných gastronomických učeben vybavených moderními přístroji, které odpovídají dnešním trendům. Rozšířili jsme tak nabídku odborných předmětů, do výuky se díky vybavení dostaly nové interaktivní prvky a metody, včetně e-learningu,“ říká provozní ředitel školy Eduard Kropáček, podle něhož se nyní přiblížila výuka profesní praxi, což pro absolventy znamená lepší uplatnění v oboru.  Na podporu spolupráce firem se středními školami, učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce či rozvoj inovačních aktivit v regionu byla dosud vyhlášena v rámci Regionálního operačního programu Severovýchod jediná výzva, v níž uspělo třináct projektových týmů, mezi nimi i zmiňovaný jičínský, chrudimský a dobrušský.  „I když sledujeme granty vypisované krajem a evropskými fondy, ne všechny naše vize dostanou podporu. Peněz je ale málo, proto každý dobře připravený pokus o získání dalších prostředků na rozvoj školy stojí za to,“ shodují se ředitelé, kteří předkládanými projekty reagují na požadavky trhu práce a usnadňují tak uplatnění absolventů svých škol.