Smluvní pokuta ve veřejných zakázkách

EU.jpg Pokud příjemci dotace z ROP Severovýchod využijí při hodnocení veřejné zakázky vyhlášené po 16. prosinci loňského roku smluvní pokutu coby zakázané dílčí hodnoticí kritérium, Úřad Regionální rady Severovýchod posoudí způsobilost výdajů takové zakázky podle nového Metodického pokynu č. 46. Ten je platný od 9. května tohoto roku.  

„Nezpůsobilé výdaje stanovíme podle závažnosti pochybení a jeho dopadu na průběh a výsledek výběrového řízení,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod. „Reagujeme tak na doporučení Evropské komise z 15. března,“ dodal. Více čtěte v metodickém pokynu.