Soutěž cesty městy: každý projekt prošel v létě kontrolou

Moderní obec | 1.9.2011

Kontrole přímo na místě byly zástupci odborné komise soutěže Cesty městy během července a srpna podrobeny všechny přihlášené projekty. Jedna z cest vedla také do České Třebové, Hradce Králové, Opočna a Nového Města nad Metují.

výsledky kontrol posloužily komisi jako podklad ke konečnému rozhodnutí o vítězích této prestižní a v Česku ojedinělé soutěže. Nadace Partnerství coby její organizátor mezi vítěze už 22. září rozdělí 0,4 mil. Kč. Předají se i zvláštní věcné ceny za více než 0,1 mil. Kč. V rámci soutěže bude udělena rovněž Cena odborného měsíčníku Moderní obec.

Česká Třebová

Tamním nádražím ČD a přilehlým autobusovým nádražím denně projde na 12 tisíc cestujících, ve víkendových špičkách až 16 tisíc. Nejsou to jen obyvatelé města, ale podle odhadu starosty Jaroslava Zedníka z asi 75 procent lidé z celého regionu. Zejména v sezoně značný podíl tvoří turisté, směřující odtud mj. i do Orlických hor.
Zastupitelstvo města se proto pustilo do složitého projektu Multifunkční dopravní terminál. Náklady na něj, byť s významnou finanční podporou z ROP Severovýchod, totiž přesáhly 330 mil. Kč, tedy zhruba jeden roční rozpočet města. Vysoká investice i organizační úsilí však přinesly esteticky zdařilý terminál funkčně kloubící individuální automobilovou, místní i dálkovou autobusovou a železniční dopravu. Mj. zaujmou podzemní garáže s 259 místy pro ty, kdo k terminálu přijedou vozem a dál pokračují v cestě vlakem či autobusem.
»Na projektu si velmi cením jeho multifunkčnosti a založení jeho využitelnosti i do budoucích let. Jsem přesvědčen o tom, že architektům se podařilo zvládnout koncept tohoto velkého prostoru a jeho zakomponování do města, a tím dát mu dát smysluplné využití,« dodal Jaroslav Zedník.

Hradec Králové

Projekt Terminál hromadné dopravy a rekonstrukce Riegrova náměstí se uskutečňoval od srpna 2006 do července 2008 a vyžádal si – i s podporou ze SROP – zhruba 0,5 mld. Kč. Nicméně výsledek v podobě moderního terminálu hromadné dopravy a jeho propojení s nádražím ČD prostřednictvím MHD (provoz mezi terminálem a nádražím ČD je zdarma), a tím vytvoření uceleného systému přestupních možností mezi jednotlivými druhy dopravy, za tuto sumu rozhodně stojí.
Pronikavě se totiž zvýšil komfort nejen pro dopravce, ale hlavně pro cestující. Původně dálková autobusová doprava a městská hromadná doprava měly společné stanoviště před nádražím ČD a cestující se při vystupování a nastupování do autobusů a trolejbusů museli proplétat mezi projíždějícími automobily. Autobusové regionální linky navíc byly situovány zcela stranou až ve vzdálenějším prostoru. Originálně pojatý terminál – dílo architekta Patrika Kotase, kromě toho s sebou přinesl i výborné řešení veřejného prostoru před nádražím ČD s převahou pěších ploch a zeleně.

Opočno

Výsledkem revitalizace části památkové zóny spojující centrum města se zámkem je nová pěší zóna. Nejenže významně snížila dopravní zatížení historického jádra, ale vnesla do něho i novou estetickou kvalitu.
Také jinde pěší zóny zpočátku vyvolávají rozporuplné reakce. Starosta Opočna Štěpán Jelínek připouští, že hlavně lidé, kteří v pěší zóně žijí, si na změny musí zvyknout. »Zóna je otevřena teprve čtvrt roku a myslím, že už převažují kladné ohlasy,« dodává. Totéž podle něho platí i o obchodnících: »Ti, kteří umějí těžit z faktu, že jde o klidovou oblast, získávají. Kdo neumí upoutat zákazníka, naopak ztrácí.« Štěpán Jelínek je na pěší zónu hrdý: »Centrum získalo důstojný vzhled, rozšířil se prostor pro pohyb návštěvníků, včetně imobilních. Nemalý význam pro město měly i archeologické nálezy. Potvrdily existenci hradiště (1068), o němž píše již kronikář Kosmas a jež je nejstarším známým pojmenovaným místem v Podorlicku.«

Nové město nad Metují

Předloni se tam s finanční injekcí SFDI soustředili na stavební úpravy místní tepny – ulice T. G. Masaryka. Důraz přitom kladli na zlepšení podmínek pro pohyb chodců, zejména zdravotně handicapovaných občanů. Rozbité chodníky prošly rekonstrukcí, do obchodů v ulici už vedou bezbariérové vstupy, vznikla i nová bezbariérová rampa mezi chodníkem u silnice a obchody, přechod pro pěší má lepší osvětlení atd.
V sympatickém úsilí o snazší pohyb chodců a zkvalitnění veřejných prostor však srojí za to pokračovat: Třeba vyhrazením míst pro parkování handicapovaných občanů na silnici bezprostředně proti obchodům a vybudováním navazujících bezbariérových vstupů na chodník.