Stamilionové projekty v září

Krajské noviny | 16.7.2010


Nákup jedenadvaceti nových železničních vozidel schválili 21. června v Liberci členové Výboru Regionální rady NUTS II Severovýchod. Obnova regionální železniční dopravy přijde na více než 613 milionů korun, které budou České dráhy, a.s. coby úspěšný žadatel o dotaci čerpat z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Další významné zasedání Výboru Regionální rady se koná 10. září. „Plánujeme, že na podzim doporučíme Výboru ke schválení projekty ze čtyř kol uzavřených výzev. Uvolní se tak cesta stovkám milionů korun, které půjdou do regionu,“ zmínil ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád. Schvalovat by se měly projekty ze 14. kola výzvy zaměřené na cestovní ruch. Dojít by mělo také na 15. kolo výzvy a s ním i na žádosti o dotaci, které prokazatelně navazují tematicky, časově a místně na Revitalizaci zámeckého návrší v Litomyšli, projekt podpořený v Integrovaném operačním programu. Půjde také o projekty registrované v 17. a 18. kole výzvy. Obě kola sledovala rozvoj městské dopravy včetně integrovaných dopravních systémů a ekologizace ve veřejné dopravě.