Stamiliony z ROP Severovýchod zamíří na rekonstrukce silnic. Dotaci má přislíbenu dvaadvacet projektů

Zasedání Výboru Regionální rady Severovýchod 8. 4. 2015 v... Pardubice – Dvaadvacet projektů za více než 780 milionů korun na rekonstrukci silnic II. a III. třídy v Královéhradeckém, Pardubickém a Libereckém kraji schválil na svém zasedání 8. dubna 2015 Výbor Regionální rady Severovýchod. Původně kraje předložily záměry za více než 1,1 miliardu korun. Deset projektů však neprošlo procesem hodnocení a bylo vyřazeno. Kraje budou mít ještě jednu možnost, jak získat evropské prostředky z ROP Severovýchod. Vyhlášeno bude 42. kolo výzvy, které opět cíleně směřuje na podporu silniční sítě.

Přestože v tuto chvíli nejsou v oblasti na podporu rozvoje dopravní infrastruktury volné finanční prostředky, Úřad Regionální rady Severovýchod předpokládá, že během příštího roku a následně při uzavírání Regionálního operačního programu, dojde k navrácení části evropských peněz zpět. Aby mohly být tyto finance efektivně vyčerpány, je potřeba mít připravené kvalitní projekty, s jejichž realizací se nebude otálet. Těmito projekty, v pomyslném zásobníku, se staly právě předložené projekty krajů na rekonstrukce silnic, které jsou nyní vedeny ve zvláštním režimu, což předpokládá jejich financování z vlastních zdrojů krajů s tím, že dotace na ně bude uvolněna až v okamžiku, když se v budoucnu nějaké prostředky do programu vrátí. „Pokud vezmeme v úvahu aktuální stav volné finanční alokace programu, plánovaný trend vývoje zbývající alokace v letošním roce a další finanční zdroje, které tyto prostředky navyšují, lze očekávat, že volná finanční alokace pokryje všechny schválené projekty,“ objasnil ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák.

Navíc podle předpokladu by se do programu měly vrátit ještě další finanční prostředky, a proto se členové Výboru shodli na vyhlášení 42. kola řízené výzvy, která bude opět určena na rekonstrukce silnic II. a III. třídy. „Podpora rozvoje dopravní infrastruktury je jednou z oblastí, kam směřuje velká část finančních prostředků z ROP Severovýchod. Navíc se jedná o projekty krajů, které mohou na sebe vzít riziko předfinancování z vlastních zdrojů,“ doplnil 1. místopředseda Regionální rady Severovýchod a hejtman Královéhradeckého kraje Lubomír Franc. Poslední vyhlášená výzva potrvá od 9. dubna do 11. května 2015. V ní bude možné předložit s ohledem na ukončování operačního programu pouze téměř hotové projekty.

Členové Výboru odsouhlasili také tři projekty, které jsou součástí schváleného Integrovaného plánu rozvoje města Hradec Králové. Dotaci více než 31,7 milionů korun z ROP Severovýchod tak má město přislíbenu na nové informační centrum, které vzniká na Eliščině nábřeží, dalších více než 5 milionů by mělo přispět na obnovu litinového zábradlí a kamenných sloupků a menší část dotace přispěje také na revitalizaci území Slunná loučka.

Z ROP Severovýchod čerpá evropské peníze více než 700 projektů, které mohou využít více než 18 miliard korun, což je celková částka, kterou má program k dispozici.

 

Celé znění tiskové zprávy včetně přehledu schválených projektů z 41. kola výzvy najdete zde.