Stát obnovil spolufinancování projektů, včetně krajských

Strakova_akademie.jpg Vláda včera obnovila spolufinancování projektů dotovaných z evropských fondů prostřednictvím regionálních operačních programů. Týká se to však jen projektů schválených do 22. září 2010. V případě ROP Severovýchod se za schválené považují i projekty vybrané k podpoře před tímto datem, u nichž nebyl v září schválen finanční rámec.

Kabinet už loni v srpnu rozhodl, že kvůli úsporným opatřením spolufinancování projektů podpořených v regionálních operačních programech zruší. Kraje proti tomu ostře protestovaly. V září se ministři usnesli, že dotaci dostanou všechny projekty schválené k 22. září, kromě krajských. „Chceme, aby spolufinancování státního rozpočtu pokračovalo u projektů schválených do loňského září bez ohledu na to, zda se jedná o krajské projekty, či projekty pražských programů, a úsporná opatření se tak týkala až nových projektů, které mohou být připraveny již s ohledem na ně,“ uvedl v úterý 18. ledna ministr pro místní rozvoj Kamil Jankovský. Den na to vláda rozhodla, že stát dofinancuje kromě projektů měst, obcí a neziskového sektoru i schválené projekty krajů, aby podle evropských pravidel nedošlo k diskriminaci.