Stezku na Kuks i tu v okolí Jizery využily letos statisíce cyklistů či turistů. U obou sehrály roli evropské peníze

Hradec Králové, Liberec – V pomyslném souboji dvou cyklostezek, které patří k těm nejkrásnějším v severovýchodních Čechách a mohly vzniknout díky evropským penězům z ROP Severovýchod, vyhrála ta, která vede z Hradce Králové přes Josefov na Kuks. Za více než rok fungování cyklostezky, jež je součástí Labské stezky, dojelo či došlo k nejznámější barokní památce v kraji skoro 150 tisíc cyklistů a chodců. Dvojnásobek, téměř 300 tisíc, pak naměřily sčítače na stanovišti ve Věkoších. To Greenway Jizeru v úseku Turnov, Rakousy, Malá Skála a Líšný, na jejíž část také přispěly evropské peníze, využilo za rok kolem 100 tisíc návštěvníků.

Východočeská stezka byla otevřena vloni na jaře a od té doby její obliba stoupá. Nejvíce využívaný úsek je ten kolem Hradce Králové, což potvrzuje i naměřená hodnota na sčítači ve Věkoších. „Čísla ze sčítačů jednoznačně potvrzují, že investice do Labské stezky na území našeho kraje se vyplatila. Je pro návštěvníky atraktivní, zlepšuje nabídku v oblasti cestovního ruchu v regionu a navíc poskytuje dobrou službu. Často totiž slouží lidem, kteří ji používají jako bezpečnou cestu do práce,“ řekl náměstek královéhradeckého hejtmana Otakar Ruml zodpovědný za oblast cestovního ruchu.  Letos byla stezka nejvíce vytížená o letních prázdninách. Jen v červenci přijelo do Kuksu 15 tisíc cyklistů, nejfrekventovanějším dnem pak byla sobota. Ta se stala nejoblíbenějším dnem cyklistů a turistů i v případě severočeské Greenway Jizera. Pomyslným dnem D se stala sobota 6. září. To stezkou proudil nejvyšší počet návštěvníků za den, a to 1 418 osob. V porovnání s předchozím rokem 2013, kdy byla stavba dokončena a otevřena dychtivým cyklistům, může být Sdružení Český ráj, které se do realizace s podporou okolních obcí pustilo, nadmíru spokojené, jelikož zájem cyklistů se nesnížil. Naopak, denní průměr využití stezky mírně narostl.

 

Evropské peníze z ROP Severovýchod přispěly při výstavbě úseku Greenway Jizera z Dolánek do Líšného. Za více než 29 milionů korun byly vybudovány kromě stezky samotné také dva mosty přes řeku Jizeru a došlo k rekonstrukci lávky pro pěší.

Cyklostezka z Hradce Králové na Kuks získala příspěvek z unijní pokladny více než 52 milionů korun. Třicetikilometrový úsek vede z Hradce Králové od Kamenného mostu v Pláckách směrem na Předměřice do Lochenic, přes Smiřice do Jaroměře. Stezka poté pokračuje podél Metuje do Josefova, kde se po levém břehu Labe vrací zpět do Jaroměře. Po pravém břehu Úpy se dostanete do Brodu nad Labem a dále po polních cestách lemujících levý břeh Labe až na Kuks.