Strategické dokumenty EU a ČR

Východiska pro formulování strategie a prioritních os regionu soudržnosti Severovýchod zakotvené v ROP Severovýchod jsou vyhodnocována zejména vůči následujícím strategickým dokumentům na úrovni:

Evropské unie:

České republiky:

Regionu soudržnosti Severovýchod:

  • strategické a rozvojové programy na úrovni krajů, regionu soudržnosti, měst atd.
  • Strategie rozvoje Královéhradeckého kraje
  • Strategie rozvoje Libereckého kraje
  • Strategie rozvoje Pardubického kraje