Tisková konference s Radko Martínkem o budoucnosti čerpání dotací

R._Mart__nek.jpg  Radko Martínek, hlavní vyjednavač Asociace krajů ČR s Evropskou komisí v otázkách čerpání evropských dotací po roce 2014, se 1. března setká v 11 hodin v atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky s novináři.  Hovořit bude o přípravě  krajů na čerpání prostředků z Evropské unie po roce 2014.

Radko Martínek, pardubický hejtman a předseda Regionální rady Severovýchod, představí připravovaný model konkurenceschopnosti regionů, který povede ke snížení rozdílů mezi vysoce, středně a méně rozvinutými regiony v České republice a zároveň zohlední jejich potřeby. Hovořit bude také o plánovaném posunu regionů oproti stávajícímu programovacímu období, který spočívá v  menší závislosti na prostředcích z Unie, podpoře inovativních projektů či schopnosti kombinovat dotace s jinými finančními nástroji. Zmíní i stanovisko regionů zachovat regionální operační programy. Kromě Radko Martínka se konference zúčastní také předseda Asociace krajů ČR a jihomaravský hejtman Michal Hašek, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád a ředitel  Úřadu Regionální rady Střední Morava Ivan Matulík.