Tiskové prohlášení: Regionální rada vybrala projekt Lázní Bohdaneč transparentním způsobem

567_26_1.jpg Úřad Regionální rady NUTS II Severovýchod, který administruje dotace z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod (ROP SV), se kategoricky ohrazuje proti článku s titulkem „Hejtman Martínek kšeftoval s dotací za volitelné místo, zní z nahrávky“, jenž byl uveřejněn v sobotu 7. ledna v deníku MF DNES. Není pravdou, že schválení projektu „Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč – Ráj“ bylo ovlivněno jakýmikoli zákulisními dohodami. Hodnocení a schvalování projektů se řídí podrobnými metodikami a probíhá v několika na sobě nezávislých stupních.

Na pravdě se nezakládají ani slova pana Gilara o tom, že projekt Lázní Bohdaneč byl schválen na úkor dalších, stejně kvalitních projektů. „Několik dalších projektů sice skutečně dosáhlo stejného bodového ohodnocení jako ten bohdanečský, ale tyto projekty byly rovněž schváleny, stejně jako dalších osmnáct, které v hodnocení získaly ještě méně bodů,“ uvádí ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Semorád. „Hodnocení projektů probíhá ve třech fázích, kdy se na něm podílí minimálně 10 lidí. Od této výzvy byla navíc pravidla hodnocení zpřísněna, technickou kvalitu projektu hodnotí dva nezávislí experti,“ připomíná Semorád. Ten považuje tvrzení, že rozdělování dotací záleží na libovůli jednotlivců či zájmových skupin, za absurdní. „Náš úřad je pod neustálým dohledem kontrolních orgánů, například Nejvyššího kontrolního úřadu, ministerstva financí, a ty se kromě jiného zaměřují také na způsob hodnocení projektů. Celou záležitost proto považuji za nekorektní mediální kauzu, do které jsou nepatřičně vtaženy i evropské dotace,“ dodává Semorád.

ROP Severovýchod dlouhodobě patří mezi nejrychleji čerpající operační programy v České republice. Díky erudovanosti a znalosti problematiky EU fondů má Radko Martínek, který předsedá Regionální radě, na tomto úspěchu velký podíl. Jakékoliv jeho osočování v souvislosti s čerpáním dotací z ROP Severovýchod je proto nemístné a vykonstruované.