Tiskové prohlášení: U šesti projektů dotovaných z ROP Severovýchod se přezkoumává cena vysoutěžená ve veřejných zakázkách

EU.jpg Na základě upozornění Policie ČR, které se vztahuje k pochybným losováním u veřejných zakázek tří projektů dotovaných z ROP Severovýchod (Sportovně relaxační hotel Davídek, Keltská vesnice Archeoparku Nasavrky, Rozšíření kapacit a zkvalitnění služeb Hotelu Bohemia Chrudim) začala Regionální rada prověřovat dalších šest projektů.

U těchto projektů proběhlo losování a vykazují některé shodné znaky (totožné osoby) s šetřenými policejními případy. U pěti realizovaných v Pardubickém kraji, mezi něž patří i projekt na civilní části pardubického letiště, se navíc vždy objevuje jméno jedné notářky.

Regionální rada tedy u šesti níže uvedených projektů dočasně pozastavila financování. Nezávislí experti nyní posuzují u dotčených veřejných zakázek, zda jsou vysoutěžené ceny v místě a čase obvyklé. Podle výsledku expertizy Regionální rada financování buď obnoví, nebo bude postupovat podle nastavených pravidel pro čerpání dotací z ROP Severovýchod.

Regionální rada tímto prověřuje oprávněnost nákladů. Svými kroky nechce nikoho poškodit, ale musí předejít možnému zneužití evropských i státních prostředků. Opírá se tak o výzvu Policie ČR, ale i doporučení Ministerstva financí ČR (ze 16. listopadu 2011) zakázat u veřejných zakázek losování za účelem omezení počtu zájemců v užším řízení. Musí se také při proplácení každé koruny z evropských (ale i českých) veřejných zdrojů dle platné legislativy ujišťovat, zdali jsou výdaje vynaloženy efektivně a hospodárně.

Nabízí se otázka, proč dotčení příjemci dotace přistoupili k losování a nesnažili se získat co nejvíce nabídek pro porovnání nabízené ceny. V případě pardubického letiště se o zakázku zajímalo 16 zájemců. Jen pět vylosovaných však mohlo předložit svou nabídku. Není tak jisté, zda pět zmíněných nabídek patřilo k nejlevnějším či nejekonomičtějším a zda tedy nedošlo ke zbytečnému mrhání veřejnými prostředky. Postupovali by dotčení příjemci dotace stejně, tj. dobrovolně omezovali soutěž, pokud by rozhodovali o vynaložení svých soukromých prostředků?

Pochybnosti o využití losování ve veřejné zakázce, i když dosud zákonném, vnáší i chystaná novela zákona o veřejných zakázkách, v níž je losování postaveno mimo zákon. "Děláme všechno pro to, aby se zmíněné veřejné zakázky prověřily co nejrychleji a abychom v případě, že nebudou zjištěna žádná pochybení, okamžitě obnovili financování,“ řekl ředitel Úřadu Regionální rady Zdeněk Semorád.

    

Financování je ze stejných důvodů dočasně pozastaveno u těchto projektů:

  • Technické zázemí civilní části letiště Pardubice a rozšíření pohybových ploch – EAST BOHEMIAN AIRPORT a.s. (příjemce dotace)
  • Úprava veřejného prostranství Kociánka v Ústí nad Orlicí – Město Ústí nad Orlicí
  • Rozvoj infrastruktury města Lázně Bohdaneč – Město Lázně Bohdaneč
  • Modernizace sokolovny Lukavice – Obec Lukavice
  • Švýcárna Slatiňany, interaktivní muzeum starokladrubského koně – Město Slatiňany
  • Obnova areálu bývalé fary Dubenec č.p.1 – PACLÍK s.r.o.