Tomáš Kuchtík navštívil čtyři východočeské projekty

DSC_0406.JPG Hradec Králové/Pardubický kraj – Tomáš Kuchtík, slovenský zástupce generálního ředitelství pro regionální politiku Evropské komise, navštívil ve středu 3. června region soudržnosti Severovýchod. Kromě účasti na pardubickém zasedání Monitorovacího výboru si přál vidět několik projektů financovaných z ROP Severovýchod, aby se přesvědčil o čerpání dotací z Evropské unie. O této návštěvě bude následně informovat Evropskou komisi.

Návštěvu regionu soudržnosti Severovýchod zahájil Tomáš Kuchtík v Pardubicích. Na Monitorovacím výboru, zřízeném v rámci Regionálního operačního programu (dále ROP) NUTS II Severovýchod, se setkal s předsedou Regionální rady Radko Martínkem, zástupci Úřadu Regionální rady, ministerstev, hospodářské komory, měst a dalších subjektů, působících v Libereckém, Královéhradeckém a Pardubickém kraji.  Odpolední program se začal odvíjet v královéhradeckém hotelu Grand, který byl koncem února letošního roku otevřen také díky dotaci z ROP Severovýchod přesahující 22 milionů korun. „Bývalý Grandhotel neodmyslitelně patří k historickému jádru města. Od roku 1990 se stal předmětem restitučního řízení, takže byl uzavřen a chátral. Jeho rekonstrukci a znovuotevření, myslím, obyvatelé Hradce jen uvítali,“ řekl Petr Těšitel, ředitel hotelu. „Projekt hraje významnou úlohu také v rámci infrastruktury cestovního ruchu, neboť v Hradci Králové posílil ubytovací kapacity vyšší kategorie. Přispěl také k rozvoji městské a kongresové  turistiky, zvýšil atraktivitu regionu pro investice, podnikání i život obyvatel,“ doplnil ředitel Úřadu Zdeněk Semorád, který Tomáše Kuchtíka až do večerních hodin doprovázel. Dále pokračovala cesta do Holic. Tamější dětský domov prochází významnou rekonstrukcí, dotovanou více než 23 miliony korun z ROP Severovýchod. „Naše zařízení nahrazuje rodičovskou péči dětem, které z různých důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině. A protože došlo v České republice k transformaci dětských domovů z internátních na rodinné, náš objekt této změně svým uspořádáním neodpovídal a bylo třeba jej přestavět tak, aby děti vyrůstaly pod vedením dvou vychovatelů v samostatné bytové jednotce a učily se pracovním, sociálním a jiným návykům, běžným v rodině,“ vysvětluje  ředitel Domova Milan Hloušek. Modernizaci dětského domova pojal Pardubický kraj coby zřizovatel Domova  komplexně, včetně interiérů a úpravy venkovního okolí. „Oceňuji snahu zlepšit životní podmínky znevýhodněným dětem, kterým se v nových prostorách nabídne i řada volnočasových aktivit. Změnu k lepšímu jistě  pocítí také zaměstnanci,“ zmínil Tomáš Kuchtík. Ke kolaudaci interiéru dojde koncem června, poté se do Domova vrátí i děti, žijící přechodně na internátu jedné z holických středních škol v Dolní Rovni. Unikátní expozice věnovaná tradičním řemeslům regionu, tedy obuvnictví a kamenictví, se tvoří ve skutečském městském muzeu. Třetí navštívený projekt, dotovaný bezmála 15 miliony korun z ROP Severovýchod, bude dokončen až počátkem příštího roku. Už dnes ale na místě probíhají výrazné úpravy interiéru a stejně jako v Holicích i zahrady. „Obyvatelé Skutče a okolí si už navykli chodit do divadla, na hudební festivaly, v sezóně využívají místní koupaliště. My ale chceme přivést do města turisty. Proto věnujeme pozornost interaktivní expozici muzea s cennými sbírkami exponátů z celé České republiky, dosud uloženými v depozitářích. Dokumentují tradiční řemesla, která jsou naším kulturním dědictvím,“ říká starosta města Pavel Novotný a dodává: „Jenom samotné muzeum návštěvníky do Skutče nepřivede. Rád bych proto prosadil slevové karty, které by platily i v okolních městech, například v Litomyšli či Poličce. Zejména rodiny s dětmi by při týdenním pobytu navštívily s výraznou slevou muzea, bazény, koupaliště, zámky, sportovní haly a dalších atrakce, které dnes nabízí města samostatně, ale karty by region propojily.“ Tuto vizi i nadšení zástupců města v čele se starostou a ředitelem Muzea Liborem Akslerem pochválil i bruselský zástupce Komise. O tom, že se nabídka skutečských aktivit v brzké době ještě rozšíří, svědčí další projekt města. I tentokrát je Multifunkční sportovní hala ve Skutči, s jejímž otevřením se počítá v lednu roku 2011, spolufinancována bezmála 37 miliony korun z ROP Severovýchod. Poslední zastávkou na cestě po severovýchodě Čech byla Polička, rodiště hudebního skladatele světového formátu, Bohuslava Martinů. O jeho dílo a osobnost má velký zájem odborná i laická veřejností u nás i v zahraničí, což dokazuje řada hudebních těles a organizací, pojmenovaných po poličském rodákovi. „Město vlastní jedinečnou sbírku skladatelových rukopisných partitur, korespondence a dalších věcí, zpřístupněna je populární a navštěvovaná rodná světnička ve věži, na místním hřbitově jsou uloženy jeho ostatky. Otevřením Centra Bohuslava Martinů nedaleko poličského náměstí využilo město svého genia loci,“ říká starosta Jaroslav Martinů. Zastaralé prostory muzea rozšířila interaktivní expozice, připomínající skladatelův odkaz, stejně jako poutavý film o Centru natočený. Vznikly tak prostory vhodné ke konání kulturních a společenských akcí, odpočinkové zóny a nový depozitář pro ochranu originálních sbírek se zázemím pro badatele. V současné době se dokončuje exteriér Centra, dotovaného z ROP Severovýchod více než 26 miliony korun. „Těší mě, že nedaleko kulturní Litomyšle vzniklo tak zajímavé Centrum, věnované nejen hudbě významného skladatele, ale zejména jeho osobnosti. Protože je provoz financován výhradně z městského rozpočtu, měla by se Polička obrátit na další subjekty, které se spolufinancováním pomohou. Důležité je udržet kvalitu, která se dnes, krátce po otevření, návštěvníkům nabízí,“ doporučil na závěr Tomáš Kuchtík.