Trestní oznámení spojené s projektem revitalizace libereckých lázní policie odložila. Úřad Regionální rady postupoval při kontrole správně

Liberec – Trestní oznámení, které v květnu podalo Krajské protikorupční pracoviště, o. p. s. v Liberci (KPKP) na Úřad Regionální rady Severovýchod, statutární město Liberec a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, ve spojitosti s projektem revitalizace libereckých lázní, policie odložila. Z výsledků vyšetřování vyplynulo, že nebyl spáchán žádný trestný čin, jak KPKP naznačovalo.  

Podle vyjádření Policie ČR nebylo během vyšetřování prokázáno naplnění skutkové podstaty jakéhokoliv trestného činu. „Už od počátku jsme odmítali tvrzení Krajského protikorupčního pracoviště, že by Úřad Regionální rady Severovýchod jen nečinně přihlížel a nereflektoval zásadní záležitosti spojené s revitalizací bývalých lázní, čímž se měl dopustit trestného činu. Nyní naše stanovisko potvrdilo i policejní vyšetřování,“ uvedl Martin Půta, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod a hejtman Libereckého kraje.

 

Úřad Regionální rady už od počátku tvrdil, že udělal maximum pro objektivní posouzení celého projektu revitalizace libereckých lázní. Kromě policie se navíc projektem zabývá i audit, který dle informací, které má Úřad k dispozici, také neshledal pochybení, které KPKP namítalo. 

 

Celé znění tiskové zprávy najdete zde.