Informace pro žadatele z 27. kola výzvy

EU.jpg Žadatelé už nemusejí při překládání žádostí o poskytnutí dotace dodávat výpisy z registru ekonomických subjektů. Udělá to za ně Úřad Regionální rady Severovýchod.

S platností od 7. 11. 2012 vychází  nová Metodická informace číslo 29, která upravuje povinnost prokazování právní subjektivity u právnických osob, fyzických osob a orgánů veřejné moci. Platí pouze pro projekty z 27. kola výzvy předložené od 1. 10. 2012. Metodická informace mění stanovené postupy, a to v návaznosti na ukončení vydávání „Výpisů z registru ekonomických subjektů“ v tištěné podobě Českým statistickým úřadem. Nyní již nebude dokládat výše uvedený výpis žadatel, ale Úřad Regionální rady. Ten, v souladu se zákonem č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů, ověří existenci (právní subjektivitu) právnických osob, fyzických osob a orgánů veřejné moci prostřednictvím registru osob.

Metodickou informaci si stáhněte zde.