Týniště asi dá přednost přestavbě divadla

Právo | 19.10.2011

Jedním z hlavních úkolů vedení města Týniště nad Orlicí měla být v tomto volebním období rekonstrukce náměstí a přilehlých ulic.
Má být vyřešeno také parkování na náměstí a na nově uvažovaném parkovišti pod kostelem u právě budované kruhové křižovatky. Jak však uvedl starosta Jaroslav Matička (ODS), je pravděpodobné, že tento záměr bude přehodnocen a prioritou se stane celková obnova budovy divadla.

Přišli o hotelový sál

„Vede nás k tomu skutečnost, že uzavřením restauračního provozu hotelu Orlice došlo k vyřazení hotelového sálu. Ve městě jde o jediný víceúčelový sál a to, že je pro veřejný život města v podstatě nedostupný, významně komplikuje, či přímo vylučuje konání řady veřejných akcí, čímž i omezuje zdejší kulturní a společenský život,“ vysvětlil starosta. Druhým důvodem je skutečnost, že v rámci Regionálního operačního programu nebyla vypsána dotační výzva, v níž by se Týniště mohlo ucházet o podporu na rekonstrukci centra. „V projektové přípravě rekonstrukce centra jsme sice pokročili, přesto jsme další práce na zpracování prováděcí projektové dokumentace zastavili s tím, že počkáme na jakoukoliv další dotační příležitost,“ dodal Matička. Podle jeho informace bude v nejbližší době vypsáno výběrové řízení na zpracovatele pořizovací dokumentace rekonstrukce divadla.
„Na prosincové zastupitelstvo přineseme výsledek tohoto řízení a zastupitelé rozhodnou, zda v přípravě pokračovat,“ uvedl starosta. Oprava divadla by měla přinést zejména proměnu jednoúčelového sálu na víceúčelový, včetně zvětšení kapacity a vyřešení zázemí zařízení. V sále by se po rekonstrukci i nadále mohlo hrát divadlo a konat koncerty, navíc by se tu pořádaly plesy, taneční a obdobné akce.

Platilo by to město

„Rozhodneme-li se pro rekonstrukci divadla, bude se v příštím roce připravovat projekt, vlastní přestavba by se realizovala nejdříve v roce 2013, 2014. Ovšem odhadovaných asi 30 miliónů půjde z rozpočtu města. Nelze totiž předpokládat, že na tyto účely budou v příštím programovacím období určeny nějaké dotace,“ upozornil starosta.
Naproti tomu možnost ucházet se o dotační prostředky na záměr revitalizace centra města nelze v příštím programovacím období zcela vyloučit.
„Pokud se však rozhodneme pro rekonstrukci divadla, její finanční zátěž nám nejspíš znemožní ucházet se o dotace na jinou akci. Nelze ufinancovat oba záměry,“ přiznal Jaroslav Matička, který se domnívá, že pravděpodobnost získání dotace na revitalizaci centra města v původním rozsahu nebude velká.