Udržitelností to nekončí …

DSC_0166.JPG Díky dotacím z ROP SV jezdí na severovýchodě Čech 62 ekologických vozidel a 21 vlaků. Nová kolejová vozidla jezdí na Jizerskohorské železnici. V Pardubickém a Královéhradeckém kraji byly pořízeny moderní vlaky RegioPanter.

Některým z takto zaměřených projektů v rámci ROP SV již brzy skončí tzv. doba udržitelnosti, která běží projektům po jejich úspěšném dokončení. Během období udržitelnosti musí příjemci dodržovat všechny podmínky, k nimž se zavázali ve smlouvě a zároveň musí pravidelně po dobu pěti let od dokončení projektů předkládat pracovníkům Úřadu regionální rady monitorovací zprávy. V tomto období samozřejmě probíhají kontroly ze strany pracovníků úřadu.

Příjemci projektů zaregistrovaných v 16., 17. a 18. kole výzvy, v rámci kterých byly pořízeny dopravní prostředky, jsou však i dále vázáni zvláštními povinnostmi uvedenými ve smlouvě, vztahujícími se na dobu použitelnosti dopravního prostředku. Dle ustanovení smlouvy o poskytnutí dotace příjemce po dobu životnosti vozidla, tedy po dobu delší než udržitelnost projektu, sleduje a dokládá tzv. proběh vozidla pořízeného prostřednictvím dotace, tedy délku trasy ujeté jedním vozidlem za rok.