Ukončení proplácení dotací z ROP Severovýchod bylo stěžejním tématem také jednání Výboru Regionální rady

Hradec Králové – Především otázka dočerpání evropských prostředků z ROP Severovýchod spolu s postupnými kroky k úspěšnému uzavření programu byly hlavními body dnešního jednání Výboru Regionální rady Severovýchod. Proplácení dotací bylo ukončeno odesláním poslední platby na účet příjemce, k němuž došlo 1. června. V tuto chvíli tak byly proplaceny veškeré evropské prostředky, což představuje více než 17,4 miliardy korun.

Členové Výboru během videokonferenčního jednání probírali kromě zmíněného ukončení proplácení dotací, také otázku uzavírání programu. „ROP Severovýchod už sice fakticky nebude zdrojem evropských prostředků, jelikož ty byly zcela vyčerpány, nicméně musíme veškeré údaje zpracovat a v podobě obsáhlé závěrečné zprávy je předložit Evropské komisi. To samozřejmě ještě nějaký čas zabere,“ objasnila ředitelka Úřadu Regionální rady Severovýchod Lenka Vašátková. Proces uzavírání programu je rozdělen do několika kroků, přičemž úplné zrušení i samotných regionálních rad je v tuto chvíli předpokládáno až po roce 2021. „Tento termín vychází ze skutečnosti, že je potřeba provádět činnosti spojené s ukončováním projektů. Těm plyne po dokončení realizace ještě období udržitelnosti, které představuje pět let, během nichž musejí příjemci pravidelně předkládat našim pracovníkům zprávy, zda naplňují cíle projektu. Navíc i v tomto období probíhají kontroly,“ doplnila ředitelka.

Na dnešním jednání Výboru byl také schválen závěrečný účet Regionální rady Severovýchod za uplynulý rok 2015 anebo byli členové seznámeni s průběhem a výstupy externích i interních kontrol a auditů.