Ukončování ROP Severovýchod financuje Operační program Technická pomoc 2014 – 2020

2.JPG Díky projektu Ukončování ROP Severovýchod v letech 2016–2017, který je financován z Operačního programu Technická pomoc 2014 – 2020, zajistí Regionální rada řádné ukončení ROP Severovýchod.  

Z evropských fondů jsme získali finance potřebné k postupnému ukončování administrace jednotlivých projektů předložených do ROP Severovýchod. 

  

mmr_cr_rgb.jpg

CZ_RO_B_C_O__EZ_men____.jpg