Upozornění pro příjemce: Blíží se konec způsobilosti výdajů projektů. Pohlídejte si datum uskutečněných plateb

2.JPG Hradec Králové – Nejen konec programového období a potažmo i ROP Severovýchod se pomalu blíží, ale příjemci musí počítat i s koncem způsobilosti výdajů u svých projektů. Za takové výdaje budou považovány jen ty, k jejichž zaplacení došlo ke konci letošního roku. 

„Dle platných metodických postupů musí být platby, aby byly způsobilé, ze strany příjemce uskutečněny nejpozději do 31. 12. 2015,“ upozorňuje vedoucí Odboru metodického řízení programu a monitoringu Daniel Jankovič. V praxi to znamená, že veškeré platby musí příjemci uhradit do konce roku a nejpozději 31. prosince je mít odepsány ze svého projektového účtu. Není tedy rozhodující okamžik, kdy přijdou peníze samotnému dodavateli prací. Pokud nebude tato podmínka dodržena, vystavují se příjemci dotací riziku, že část původně způsobilých výdajů se stane nezpůsobilým výdajem a příjemce si je bude muset uhradit z vlastních zdrojů.

 

V případě dotazů je možné se obracet na jednotlivé Územní odbory realizace programu.