Úpravy ve formuláři Projektová žádost, týkající se Synergických vazeb - 9.6.2010

V rámci IS BENEFIT7 byly do formuláře pro Projektové žádosti zapracovány nové funkčnosti týkající se Synergických vazeb projektů, a to od 1.6.2010. Konkrétně se jedná o:

  • nové zaškrtávací políčko „Projekt je potenciálně synergický“ na záložce Projekt,
  • novou záložku „Synergické projekty“, která se zaktivní, pokud je zaškrtnuto zmíněné políčko na záložce Projekt.

Tyto změny v IS BENEFIT7 byly zapracovány na základě požadavku NOK MMR (Národní orgán pro koordinaci). Řídící orgán ROP SV nebyl o termínu zapracování nových funkčností ze strany MMR informován a nemá k dispozici metodické podklady a postupy, které by podrobně vysvětlovaly problematiku Synergických vazeb včetně technických změn v IS BENEFIT7.

Z výše uvedeného důvodu ŘO ROP SV prozatím nebude evidovat Synergické vazby projektů.

Prosíme žadatele, aby při vyplňování Projektových žádostí v IS BENEFIT7 postupovali následujícím způsobem:

  • Na záložce Projekt žadatel nebude zaškrtávat políčko „Projekt je potenciálně synergický“ (záložka „Synergické projekty“ nebude aktivní, zůstane tedy nevyplněna),
  • Pokud žadatel omylem zaškrtne políčko „Projekt je potenciálně synergický“ a v záložce „Synergické projekty“ vyplní některá pole, musí smazat všechny záznamy a pole v záložce „Synergické projekty“ a poté na záložce Projekt zruší zaškrtnutí v políčku „Projekt je potenciálně synergický“.

Ve chvíli, kdy ŘO ROP SV obdrží od NOK metodické podklady k Synergickým vazbám, připraví potřebné metodické postupy pro žadatele v ROP SV a o těchto postupech bude žadatele neprodleně informovat.