Úřad Regionální rady

Úřad Regionální rady je výkonným orgánem RR zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídicího orgánu ROP SV (s výjimkou záležitostí svěřených Výboru a předsedovi RR).

Úřad zajišťuje především tyto úkoly:

  1. Přijímání žádostí o podporu a organizování výzev k předkládání projektů,
  2. podávání informací o programu,
  3. posouzení formálních náležitostí a přijatelnosti předkládaných projektů,
  4. přípravu smluv o poskytnutí dotace,
  5. kontrolu postupu prací na jednotlivých projektech, hodnocení a monitorování projektů,
  6. přezkoumání předložených žádostí o proplacení uskutečněných výdajů příjemci podpory,
  7. zajišťování publicity,
  8. další úkoly vyplývající ze Zákona.

Důležitou funkci v implementační struktuře plní územní pracoviště Úřadu v jednotlivých krajích v rámci NUTS II Severovýchod, tedy Územní odbory realizace programu. Územní pracoviště plní úlohu při podávání informací, přijímání žádostí, zajištění jejich hodnocení a přípravy smluv s příjemci a při kontrole projektů.  

Úřední deska

O  informacích Úřadu a nabídce pracovních míst se dozvíte na úřední desce.

 

Vize - mise - cíle - hodnoty

Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

 

Personální strategie 

Personální strategie Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod pro období ukončování ROP Severovýchod 2007-2013

Etický kodex - zaměstnanců a expertů