Úřad Regionální rady důsledně posoudí změny ve finančních plánech projektů

is_1_.jpg Příjemci dotací velmi často posouvají termín předložení žádosti o platbu na konec prosince nebo do dalšího roku. Každoročně se tak v tomto období  výrazně navýší počet administrovaných žádostí o platbu. Příjemci se tak sami zbytečně vystavují riziku, že jejich žádosti nebudou proplaceny v daném kalendářním roce.

Jak je uvedeno v Příručce pro žadatele a příjemce ROP Severovýchod, u žádostí o platbu podaných po 1. říjnu daného kalendářního roku a u žádostí o platbu, které byly předloženy před tímto datem, ale pro řešené nedostatky se jejich administrace zpozdila, je třeba počítat s možností, že finanční prostředky mohou být příjemci proplaceny až v následujícím kalendářním roce. Až poté, co ministerstvo pro místní rozvoj coby poskytovatel dotace odešle finanční prostředky pro financování následujícího kalendářního roku na účet Regionální rady Severovýchod. „Proto žádáme příjemce dotací, aby posun termínů dobře zvážili,“ řekl Zdeněk Semorád, ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod a dodal: „Všechny doručené žádosti o změnu finančních plánů v zájmu plynulé administrace a čerpání dotačních prostředků velmi pečlivě zvážíme."