Úřad Regionální rady: Kontrolu projektu revitalizace libereckých lázní jsme nezanedbali

Hradec Králové, Liberec – Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod zásadně odmítá stanovisko Krajského protikorupčního pracoviště, o. p. s. v Liberci (KPKP), že by jen nečinně přihlížel a nereflektoval zásadní záležitosti spojené s projektem Revitalizace městských lázní na galerijní objekt.

(Více informací k tvrzením sdružení KPKP naleznete v tiskové zprávě zde). 

V případě přestavby lázní na Oblastní libereckou galerii jsme při kontrole projektu vycházeli ze stanoviska Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který se touto veřejnou zakázkou zabýval. ÚOHS, jakožto nejvyšší autorita pro posouzení postupu zadavatele, neshledal důvody pro zahájení správního řízení, přičemž mimo jiné posuzoval i otázku možné spolupráce zadavatele a některých uchazečů,“ uvedl ředitel Úřadu Regionální rady Severovýchod Zdeněk Vašák a dodal, že Úřad nechal prověřit veřejnou zakázku také dalším expertem a ani v tomto případě nebylo konstatováno riziko možné spolupráce zadavatele a některých uchazečů. 

Následně nechal Úřad prověřit také cenovou přiměřenost projektu, aby se ujistil, že i tato otázka je v pořádku. V obou posudcích, které byly zpracovány, znalci identifikovali určitá rizika a bylo doporučeno doplnění ocenění rozpočtu dle ceníku ÚRS Praha a.s. „Vzhledem ke skutečnosti, že příjemce zpracované posudky rozporoval v rámci námitek podaných proti výsledku kontroly, přistoupil Úřad k zadání doplňujícího cenového posouzení dle ceníku ÚRS Praha a.s. Při tomto kroku jsme vycházeli i z informace, že za tímto účelem využívá ceník ÚRS Praha a.s. i Policie ČR,“ objasnil důvody ředitel Vašák. „Udělali jsme tak maximum k zajištění objektivního posouzení daného projektu“. Vzhledem k tomu, že doplňující posudek potvrdil výši ceny, která byla v místě a čase obvyklá, nebyl v této souvislosti důvod ke krácení schválené dotace.

Pokud se jedná o tvrzení  KPKP, že došlo k vypuštění zásadní podmínky ze zadávací dokumentace ve smlouvě s dodavatelem stavby, pak nemáme nyní všechny relevantní informace, které však aktuálně prověřujeme. „Pokud má někdo informace nasvědčující tomu, že došlo k porušení podmínek při zadávání veřejné zakázky nebo že došlo někým k ovlivnění rozhodnutí ÚOHS nebo ÚRS Praha a.s., pak jsme jedině rádi, že bylo podáno trestní oznámení, protože jedině Policie ČR je oprávněná k prošetření těchto záležitostí,“ podotýká Zdeněk Vašák.

Celé znění tikové zprávy naleznete zde.