Členové expertní komise

Členové expertní komise, jako nezávislí odborníci, hodnotí projekty v oblasti Potřeby a relevance projektů (tj. integrovaný přístup, vazba na jiné aktivity, soulad s rozvojovými strategiemi daného regionu a přínos pro rozvoj regionu a dané podporované oblasti)