Interní auditor/ka Úřadu Regionální rady Severovýchod

Interní auditor/ka Úřadu Regionální rady Severovýchod

Přihláška k výběrovému řízení.

Souhlas k nakládání s osobními údaji.

Výběrové řízení na pozici Interní auditor/ka Úřadu Regionální rady Severovýchod.

   

Přihlášky se všemi požadovanými náležitostmi a přílohami je nutno doručit do 27. 4. 2018 na adresu:

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Švendova 1282

500 03 Hradec Králové

Obálku viditelně označte slovy „VŘ – interní auditor/ka“.

  

Kontaktní pracovník pro podávání informací:

Ing. Helena Kubíčková, tel.: 499 420 102, e-mail.: h.kubickova@rada-severovychod_cz