Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod  v postavení správce daně dle ustanovení § 22 odst. 15 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, v návaznosti na ustanovení § 22 odst. 11 téhož zákona a dle ustanovení § 10 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, tímto plní informační povinnost správce daně stanovenou v ustanovení § 56 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu, ve znění pozdějších předpisů, a zveřejňuje následující:

Kontaktní poštovní adresa

Švendova 1282

500 03 Hradec Králové

Úřední hodiny pro veřejnost, ve kterých lze zejména učinit podání ústně do protokolu nebo nahlížet do spisu:

Pondělí a středa  9:00 – 14:00 hodin

Úřední  osoby ve smyslu § 12 zákona 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů:

Bc. Pavel Hečko, předseda Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Mgr. Hana Štěpánová, 1. místopředsedkyně Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Ing. Radka Loučková Kotasová, 2. místopředsedkyně Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Ing. Helena Kubíčková, pověřená vedním Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod

Tel.: +420 499 420 102

E-mail: h.kubickova@rada-severovychod_cz

Ing. Kateřina Sedláčková, zástupce ředitelky Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovychod

Tel.: +420 499 420 121

E-mail: k.sedlackova@rada-severovychod_cz

Mgr. Jiří Turoň, právník

Tel.: +420 499 420 113

E-mail: j.turon@rada-severovychod_cz

Právní předpisy:

zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Adresa e-podatelny

podatelna@rada-severovychod_cz

Další elektronické adresy

info@rada-severovychod_cz

Datová schránka

ID datové schránky: jazj9i9

Typ datové schránky: Orgán veřejné moci

Provoz elektronické podatelny

Případné platby lze poukázat

Česká spořitelna, a. s., pobočka Hradec Králové, č. účtu: 2816572/0800